по заглавие   по съдържание

Конкурс за "Награда за съвременно изкуство БАЗА"

06.02.2018
Снимка 1

Софийска градска художествена галерия
Институт за съвременно изкуство – София
Фондация Едмонд Демирджиян

съвместно с:

Фондация за гражданско общество, Ню Йорк

и международната мрежа Награди за млади художници

обявяват

Конкурс за "Награда за съвременно изкуство БАЗА"

 


Ежегодната награда за млад художник

е основана за първи път през 1990 г. в Чехия от създателя и директора на Фондацията за гражданско общество (САЩ) Уенди Люерс. Днес наградата съществува в 11 европейски страни и се е превърнала в едно от най-престижните отличия и сериозна професионална атестация. Като резултат от активния обмен на информация между страните е основана международната мрежа от награди за млади художници YVAA (http://fcsny.org/). 


България се включва през 2008 г.

по инициатива на Мария Василева. Провеждането на конкурса и изложбата на номинираните се менажира съвместно от Института за съвременно изкуство – София, Фондация Едмонд Демирджиян и Софийска градска художествена галерия. 
Носители на наградата БАЗА до сега са: Рада Букова (2008), Самуил Стоянов (2009), Антон Терзиев (2010), Викенти Комитски (2011), Леда Екимова (2012), Кирил Кузманов (2013), Зоран Георгиев (2014), Александра Чаушова (2015) и Димитър Шопов (2016), Мартина Вачева (2017).   

Цел

на Наградата е да осигури подкрепа за младите художници като им открие нови възможности за образование, изследване и професионална реализация. Наградата създава позитивен контекст за младото съвременно изкуство и благоприятна среда за развитието му.

Конкурсът

е отворен за творци до 35 години, работещи във всички медии на съвременното изкуство.

Наградата

е стипендия и осем седмици пребиваване в Residency Unlimited в Ню Йорк (www.residencyunlimited.org) през 2018 г. Residency Unlimited представлява активна платформа, която подпомага творците в осъществяването на контакти и срещи за най-пълноценен престой в Ню Йорк.


Задължително условие е кандидатите да владеят английски език.

Процедура:

1. авторите (родени не по-рано от 1983 г.) предоставят творческа документация.
2. журито на конкурса, съставено от утвърдени специалисти в областта на 
съвременното изкуство, обявява своите номинации на сайта на ИСИ-София (
http://ica-sofia.org/).
3. номинираните художници се представят в изложба през м. юли в Софийска градска художествена галерия.
4. журито определя победителя и го съобщава в деня на откриването на изложбата.


Портфолио 

Трябва да е на български и английски език и да съдържа:
Име, адрес, телефон, e-mail, година на раждане;
Биография (CV);
Изображенията на произведенията трябва да са с информация за: заглавие, година на създаване, материал, размери;
За видео произведения и документация от пърформанси се изпращат линкове към видео платформа в интернет – You Tube или Vimeo;
Освен вече създадени произведения, е допустимо в кандидатурите да бъдат представени идеи за нови проекти с потенциал да бъдат реализирани. Проектите се представят с текст и визуален материал.
Кандидатите могат да представят и други информационни материали – текстове, публикации.

 

Документацията се приема *само онлайн*, под формата на pdf файлове*, не повече от 20MB, на адрес bazaaward@gmail.com.   
 

Краен срок: 1 март 2018 г.
 
 
За контакт: Даниела Радева – 02 / 987 21 81
 

 

Информация: Петър Димов, Връзки с обществеността, СГХГ

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника!