КОМИКСЪТ - ПОЛЕ ЗА СРЕЩА НА КУЛТУРИТЕ

29.03.2013
Снимка 1

Нова поредица на издание "Диаскоп"

Подражанието е така свойствено на човешката природа, че става дори по известни социални закони. Манията към всичко чуждо е слабост на нашия народ, особено на младите от техничната ера. Но ние не бива да се възмущаваме от тази подражателност, която се проявява в ущърб на всичко свое, дори когато е то идеално хубаво, а трябва да се погрижим да подражаваме на ония хора и народи,  които ще ни вдъхновят  за благородно и хуманно настроение. Така ще създадем  условия и средства за опазването ни от културно претопяване. Защото свободният човек вече няма да бъде обвързан със своята нация, а ще върви през света – на пръв поглед без родина, но вътрешно свързан с другите, за да предоставя на разположение на всички своите културни знания. 

Намирайки се между влиянията на съвременната западна наука и източна духовност, новата европейска култура се стреми да възприеме положителното и от двете култури: логичното мислене и образното мислене. В диалог с двете ще може да се покаже какво би могло да съдържа една култура на сърцето. В Европа пътят към култура на сърцето се трасира в архипелага от нови културни инициативи. Вдъхновен от тези идеали, всеки човек може да намери своя път към сърцето. Създаването на нова европейска култура е необходимо, за да се предостави  простор, където всеки би могъл да вирее с неговите културни и социални импулси.

 Съкровищницата на сърдечното пространство на човечността е формирано през вековете чрез музика, приказки, танц, театър, живопис, въобще - чрез всички изкуства, предавани през поколенията.  В разработването на новия идеал за образование  „Размяна на идеи” особена роля играят синтетичните изкуства.Този факт насочва вниманието ни към най-новото изкуство – комиксите.

Ценностите от старите изкуства се даваха на хората отгоре и отвън. Новите ценности се определят от самите нас, от самосъзнанието ни като свободни хора. За първи път става възможно проявлението на едно общоевропейско съзнание и ще може да се види уникалният принос на всеки народ към европейската култура в рамките на цялото. В това ново общество творците трябва да познават историята и развитието на изкуствата.

Имайки предвид важността на това явление, издание „Диаскоп” счита, че ще бъде от полза за младите автори да публикува събрани сведения в една нова поредица,  представяща влиянието на старите изкуства върху езика на синтетичните комикси.

Очаквайте поредица статии „Културни импулси в изкуството на комикса”.

"ДИАСКОП"