по заглавие   по съдържание

Виолета Кунева: "всеки от тях знае - ако е себе си ще бъде наказан" - "Почти всичко е наред"

20.06.2019
image

*** по навик отговаряш че нямаш алергии не си преживявал разриви почеркът ти е същият и все така са ти любими всички посветени на теб стихове но дали за един лекар ще останат незабелязани различният всяка сутрин глас раздвоената сянка дишането ти когато виждаш името си над думи които вече не...

прочети повече...

Кристин Юрукова: "Денят на все надежди" - "Тютюнотърговците" V

13.06.2019
image

В рубриката "Четиво с продължение" ► "Диаскоп" представя новия роман на Кристин Юрукова "Денят на вси надежди" - "Тютюнотърговците", който, по думите на авторката, е пряко свързан с Пловдив. "Хармонии дълбоки, тайнствени вълнения душата ми прегръщат, по-нежни от сестри..." Първа част тук Втора...

прочети повече...

Васил Балев: "Тежест"

10.06.2019
image

Не чувам нищо Камък ли каза? Облак? Кедър? Кит? Или изгубена пчела над океана заета да събира сол от месоядните цветчета на очите ти? Гледам те: такъв: с огромни зъби на баща Когато изговаряш думите ти сякаш ме изяждаш но не чувам нищо Само нулево пищене И - последно: Кит ли каза? Сигурно е камък...

прочети повече...

Цветанка Еленкова: "Той е тука и ме пази" - "Седмият жест II"

06.06.2019
image

„Седмият жест II” е книга със 77 плюс 7 фрагмента, всеки един с равен брой редове. Тя е продължение на емблематичната книга на Цветанка Еленкова „Седмият жест”, излязла през 2005 г. и имаща до сега три издания в чужбина: Сърбия (2009), Англия (2011), Франция (2018). Фрагментите са писани в...

прочети повече...

Цветелина Петрунова: "Призраци на настоящето"

03.06.2019
image

Когато бяхме стигнали до най-далечните предградия и дискът беше свършил, той пушеше поредната си цигара и почти не говорехме. Пуснах го отново. – Няма ли вече да ме попиташ къде отиваме? – Няма значение. Облегнал се беше на вратата от страната си и ме гледаше с цигара ту в уста, ту в ръка. – Защо...

прочети повече...

Жан-Мари Клинкенберг: "Курс по обща семиотика"

22.05.2019
image

Жан-Мари Клинкенберг, "Курс по обща семиотика" Изд. СОНМ, 2019 Превод от френски: Красимир Кавалджиев Редактор: Мая Горчева Художник на корицата: Веселин Праматаров „Курс по обща семиотика“ на Клинкенбергни предлага възможността да се запознаем с основите на тази кръстопътна наука, която...

прочети повече...