по заглавие   по съдържание

Георги Чепилев: "Обмисляне на пътища за българското комикс развитие"

13.12.2017
image

Георги Чепилев: "Изкуството на комикса" В една европейска държава на площада в столичния град имало поставена грамадна позлатена статуя – силна и снажна жена във военно снаряжение: на главата шлем, в дясната ръка копие, а в лявата щит. Цялата била покрита с алуминиева броня. От художествено...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Българските комикси са все още нелегални"

08.12.2017
image

Днес в информационния век всички традиционни изкуства встъпват в стадии на коренно преустройство на своите образни структури. Възникват нови художествени системи, включващи в себе си и ново възникналото изкуство – комиксът, чиито зараждане не може да бъде разбрано, без познаване вътрешната...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Глобалната какофония и българските комикси"

01.12.2017
image

Изостават ли от скоростното движение из интернет съвременните комикси? Известно е, че компютърното общуване предлага действително съкращаване на време и пространство. Случайно ли е движението от материалното към все по-духовното? Нека си припомним тежката Траянова колона, украсена с...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Парливата актуалност на съвременните комикси"

25.11.2017
image

Новите комикси трябва да предлагат качествено нов език, едновременно и традиционен, и интернационален. Показват ли те в какво време живеем? Хамлет, например, го казва много ясно: „Когато правдата беше длъжна да падне на колене и да поиска от порока позволение, за да му направи добро”. Наскоро един...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Българският комикс срещу армията на корупцията"

10.11.2017
image

Ако искате да видите лицето на корупцията, българските комикси ще ви го покажат. За да се запази от посегателството на злосторниците, обществото е създало за отношенията си норми, лежащи в основата на законите. Законът не е нищо друго освен събрани юридически норми в една книга и урежда...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Българските будители - тласък в развоя на родния комикс"

01.11.2017
image

Винаги, когато съществуването на българския народ е поставяно на карта, на помощ идва Провидението. Христофор Жефарович от Дойран написал и издал във Виена своята книга „Стематография”, от която се учим, че гербът на някогашната славна българска държава е „лъв”. Жефарович с книгата „Стематография”...

прочети повече...