по заглавие   по съдържание

"Comicscope": За един от неизвестните художници на комикс-легендата "Рахан" – Паоло Онгаро

14.11.2019
image

Специално за "Диаскоп" от Стоян Комитски! Стоян Комитски е критик на деветото изкуство, създател на постоянна експозиция „Музей на комикса“ в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и комикс клуб „Марчело“ – Русе с няколко периодични издания. ► Ако обикновеният читател и зрител на комикси...

прочети повече...

Георги Чепилев: Основни форми на изложение и влиянието им върху комикс жанровете

08.11.2019
image

В средновековната икона линията отделяща небето от земята съществува, но основната и смислова функция е, че служи за граница, разделяща двете сфери: небесната и земната. А положението на предметите в общата иерархия на мирозданието зависи доколко високо или ниско са те разположени на тази линия. В...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Критерии за добър комикс. Времето в комикса" II

04.11.2019
image

Продължение от първа част тук ► В някои от своите жанрове християнското изкуство прави крачка встрани към кипящия светски живот. Носители на светските тенденции са паремийният жанр (притчите) и житийният жанр. Те допускат различни неканонични сюжети. А свободата от иконописния канон стимулира...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Критерии за добър комикс. Времето в комикса" I

02.11.2019
image

Изцяло лъжовен е принципът за разделяне на живописта въз основа на различията в изобразените сюжети. Защото те представляват само средство и шифър, целта на които се явява значението, т.е. висшия смисъл скрит в тези шифри, наричащ се духовен сюжет. Жанр (от френски - род, вид) в изобразителните...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Формиране на българските комикс жанрове в периода 1890-1990"

18.10.2019
image

За жанра Жанрът има двулика форма – по външна форма и по вътрешна същност. Често за признак на жанра се взема външната форма или тема ( напр. само хронологично сюжетно различие) или идея и т.н., но се греши, защото същността на съдържанието в жанра изчезва. Затова проследяването на българското...

прочети повече...

Български авангарден комикс: Любослав Герасимов и "Изгубен танц" - творба от конкурса "Игра на война" Булгакон 2019

05.10.2019
image

За съжаление в комикса не са посочени задължителните: заглавие, име на автор, въведение в темата. Подобни писма без указание за автор и дата, счетоводителите от Ренесанса са наричали „Писма от онзи свят”. Препоръчително е за конкурсен комикс да се виждат още в началото тези данни. Художникът...

прочети повече...