по заглавие   по съдържание

Георги Чепилев: "Влияние на театралната графика върху българското комикс изкуство" II

01.12.2018
image

Продължение от първа част тук Театралната пиеса „Райна“ е от 5 действия и над 60 явления и е изпъстрена с фантасмагории, загадъчни съновидения, чудотворни действия, тайнствени появявания и изчезвания на герои, магичности. Добри Войников обаче се възпира от чести промени на мястото и от скокове във...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Влияние на театралната графика върху българското комикс изкуство"

28.11.2018
image

Българското Възраждане е епохата, от която започва развитието на модерното художествено творчество. Българинът осъзнава себе си като личност – свойство, чрез което започва да различава собственото си битие и битието на нещата извън себе си – аз и те, близко и далечно - чиито изразител в изкуството...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Появата на художника тип "драматичен репортер" и началото на комиксите"

18.11.2018
image

Тук е мястото да се припомни, че заедно с бързото изчезване на робството, в средата на цивилизацията се появи за първи път нов клас хора – свободни и образуващи най-ниския слой, намиращ се в абсолютна зависимост от другите класи. Легалната свобода на този клас го караше да чувства два пъти...

прочети повече...

Георги Чепилев: Първият български комикс "Шестте чувства у гладния" и въпросът за новия човек

11.11.2018
image

Надежда и илюзия Когато се нарушава приемствеността в живота, между миналото и настоящето се появява пустиня. Наченките от предрождения цикъл на българските комикси, в които се извършили необходимите натрупвания за появата на това изкуство, са отдавна изчезнали от преобразуванията на изкуствата....

прочети повече...

Георги Чепилев: "Формиране на хоризонталния и вертикалния монтаж на българските комикси" II

05.11.2018
image

Продължение от Първа част тук Божинов много ценял човека Андро – внимателен към всички, които пристигат в Пловдив заради някое културно събитие или работа и им предлагал своите услуги. Но Божинов обръща внимание и на следния факт: „Само със своите колеги - южнобългарските художници, Андро не...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Формиране на хоризонталния и вертикалния монтаж на българските комикси" I

02.11.2018
image

Пловдивският карикатурист Андро откри вертикалния монтаж в българското комикс изкуство и даде възможност да се обединят двата принципа – развитието на една ситуация и прехода от ситуация към ситуация. Сатирата в българското изобразително изкуство през 1880-90 те г. изгубва политическата острота на...

прочети повече...