Георги Чепилев: Размисли за предстоящата историческа изложба на българското девето изкуство

16.04.2024
image

По-широка информация относно българските исторически романи в картини можете да прочетете в статията от 6 юни 2017 година: "Впечатляващи исторически комикси на варненското комикс дружество" Настоящата статия посочва границата между историка и критика с цел избягване на едностранчивост или противоречивост. Историята като минало не може да обясни актуалните задачи на настоящето. Защото ключът за това само отчасти лежи в миналото. Има проблем днес в изчезването на художествената критика в пазара на културата и необходимост от нейното възкресяване. Макар че критиците се отнасят към историческия опит прагматично, а не исторично, те са извънредно необходими. Разбира се, те виждат и оценят като...

прочети повече...

Георги Чепилев: Теория на хаоса

10.04.2024
image

Учените, като изследвали историята на световния напредък, търсели отговор: защо един народ, достигайки своето пълно единство и физическо развитие, пропада, изчезва от света или прелива в други народи? Съществуват и примери в историята за народи, които загиват рано, преди достигането на своя апогей. При това се забелязва, че събитията имат тясна органическа връзка едно с друго, че едно последва друго или едно предизвиква друго, т.е. тези събития не са откъслечни, не са случайни в световния живот. Чудесен пример от българската история е далновидността на хан Кубрат – при спиране на водената от китайците война в далечния югоизток, Кубрат заповядва веднага да се укрепят българските граници...

прочети повече...

"Аз който заставях Слънцето да потъмнява" или за проклятието на Тенксватава, което тегне над Америка и нейните президенти

04.04.2024
image

"Аз който заставях Слънцето да потъмнява..." Това са думи на индианския вожд и шаман на племето Шоуни — Тенксватава. Името означава "Отворена врата" (1775-1836). Тенксватава е брат на Текумзе (Падаща звезда) и е предсказал пълното слънчево затъмнение от 16 юли 1806 год. С това укрепва своя окултен авторитет сред индианците и оттогава го наричат Пророка. Двамата братя осъзнават, че справедливостта няма да бъде възстановена по мирен път и обединяват десетки племена за борба със социалните и икономически беди. Индианският шаман, подобно на името си, отваря врата, но врата за нещастия на американските президенти: "Властта на американците над индианската земя ще падне не по-късно от два големи...

прочети повече...

Герои на нашето време в произведенията на деветото изкуство

13.03.2024
image

За възхищение и похвала винаги ще има време, стига да не се приспиваме. По-добре е да се хвърли критичен поглед върху досегашната дейност на деветото изкуство у нас. Ще видим много бурени и ръждясали врати, водещи към затворени градини – не се изнасят и показват необходимите за обществото образи. Пътникът винаги оглежда пътя си, добре е да гледа и назад, но по-добре е напред да гледа, защото там са идеалите, там са непостигнатите блянове. И така, да видим какво сме изминали и какво ни предстои? Няма да говоря за нашата мудност. Необходимо е вече да е ясно, че организираното движение трябва да престане да се движи само в тесни професионално материални рамки. Нека се предприеме една по-широка...

прочети повече...

Образът на младата българска селянка в картинните романи

07.03.2024
image

Българската селска мадона е посестрима на жените-воеводи и на гражданките. Зловещи сенки затъмняват съзнанието на българските деца. Днес вече се смята в реда на нещата да се подрива авторитета на държавници и обществени дейци – таланта на културни дейци, на български учени и т.н. не се зачита. Чиракът мисли, че знае повече от майстора и се хвали, че го наричат майсторе – само защото не помнят името му, а полуинтелигенцията се хвали, че има повече ум от всички и без срам се стреми да заема ръководни места в обществения живот. Както корабът е изложен на гибел, щом се счупи мачтата му, така и едно общество, един народ ще изгуби мечтата си и душевното си равновесие, ще се люшка във вълните на...

прочети повече...

Изкуствен интелект и интернет морга

28.02.2024
image

За направата на комикси ползвахме „книжна морга”, днес — „интернет морга”. Пандемията от Covid-19 прекъсна обичайния ход на живота из целия свят. Образованието бе една от най-засегнатите сфери, затвориха се училищата и се премина на дистанционно обучение сред електронна среда. Днес се говори за изкуствен интелект и как ще измести художници или писатели, автори на манга и пр. Това са наивни разсъждения. Преди всичко художникът първо образува в съзнанието си представа чрез мисъл, а след това в съответствие с тази представа рисува с молив на хартия, след което с четки и цветове на някаква основа – хартия, платно, стена, дигитално и подобни. Което означава, че има вътрешна рисунка, т.е....

прочети повече...

1..15 от 3232