Иван Сухиванов: "Нямо кино"

10.11.2015
Снимка 1
*****
чух
в пищене на чайка –
твоето име
над водната пустош
 
*****
видях
писъка над крематориума
парообразна горест
 
*****
бляскавият път на неона
таксита
в алеи от самота
разсеяно мислиш
единствен ти ли
виждаш
това
 
ПРАГА
 
тъжна улица
нелепи къщи
шпил
на катедралата
в отрязъците
на небето
 
ключалките
изтръпнали
в дъното
на въздуха
 
не ми каза никой тук
че съм
единственият
смъртен
 
*****
денем
сенките на птиците
тръгват към морето
брегът не съществува
 
Стихотворенията са от новата поетична книга на
Иван Сухиванов "Нямо кино"
Изд. Либра Скорп, 2015
Редактор: Елка Димитрова
Графичен дизайн: Петра Лимоза
 
Снимка към публикацията: ©Диаскоп
 

 
редактор: Христина Мирчева