Стоянка Грудова: "Милвам" - "Бъдещето между нас"

22.01.2016
Снимка 1
МИЛВАМ
 
ствола на дървото
хълбока на камъка
пръстта
детските пръстчета
челото на любимия
птичия глезен
плътта на водата
 
мир
 
 
МЕЖДУ НОВИНИТЕ
 
при всяко минаване се надвесвам
и побутвам пръстта край пътеката
дали ще се убода на главицата
на най-подранилото кокиче
 
подпалена е чергата на планетата
а на мен пролетта ми е в главата
 
 
ВЪРВЯЛА МРАВКАТА
 
и мислела че този ден
мъртвороден е лошо
много лошо си казала
имам гръб а нямам бреме
 
Боже щастие ми дай
под тежестта му да умра
 
 
ИГРА НА ПОВЕРИЯ
 
светът ще загине
светът няма да загине
ще загине
няма да загине
ще
няма
да
не
една по една оскубваме
главите на маргаритките
 
 
Стихотворенията са от последната книга на
Стоянка Грудова "Бъдещето между нас"
Изд. "Аквариус" 2015
Редактор: Екатерина Йосифова
Художник: Иво Рафаилов
Брой страници: 64
Цена: 7 лв.
 
Снимка: ©Студио Диаскоп
 
 

 
©Христина Мирчева