Иван Кулеков: "Мисля, че...сънувам" - "Разумът на съня"

21.01.2016
Снимка 1
 
Кое какво е научих от хората.
Кое защо е научих от сънищата.
                                   Иван Кулеков
 
 
Сънувам, че
 
Един ден ни се явява Мойсей и ни казва:
„Сега ние сме роби, но ще вървим
четиридесет години през пустинята
и ще станем свободни роби“.
Човекът се оказа пророк.
 
 
Сънувам, че
 
След като пристигаме в Обетованата земя,
продължаваме да вървим още
четиридесет години.
Стигаме края на пътя и виждаме, че той е
без изход.
Изходът е в началото на пътя,
но ако се върнем назад,
това би обезсмислило всичките ни усилия,
целия ни живот.
С Божия помощ намираме Соломоново
решение и продължаваме да вървим.
На място.
 
 
Мисля, че
 
Едва се наканих да посрещна Нова година
като хората.
Отидох в Двореца на културата. Там в две
големи зали имаше маси, отрупани с храна
и напитки, свиреха оркестри, светлините
пулсираха в ритъма на музиката.
Залите бяха празни.
Между тях по свързващия ги тесен коридор
панически сновяха хиляди голи гърбове и
лачени обувки, хлъзгаха се по разплисканото
шампанско и изплютите дъвки, блъскаха
се на живот и смърт, разминаваха се като
мравки едни върху други, в задухата,
напоена с парфюми и псувни, запотените им
лица се стичаха като парафинени свещи.
Скоро и аз се убедих, че хубавото е там,
където ме няма, и просто изчезнах.
 
 
Сънувам, че
 
Отивам в Китай да си поръчам картина
при един прочут техен маринист,
забравих му името.
Прочутият маринист е делови човек,
веднага вади бележник и китайски молив
с гумичка и ме пита с какво вълнение
искам морето – три, пет, девет бала…
Вече съм на години, казвам му, и
предпочитам морето да е спокойно и
прозрачно.
О, такова аз не го мога, прибира
бележника си маринистът, но на
върха на планината живее един друг
художник, който никога не е виждал
море, единствен той може да ти нарисува
дълбочината му.
 
 
Мисля, че
 
Имах шанса да бъда на всички онези
места, „които човек трябва да види преди
да умре“: градове, пустини, каньони,
пирамиди, музеи…
По-вълнуващ от тях е само първият
срещнат човек.
 
 
От книгата "Разумът на съня"
100 миниатюри и 100 рисунки от Иван Кулеков
ИК "Жанет 45" декември, 2015
Художник: Иван Кулеков
Редактор: Митко Новков
Брой страници: 216
Цена: 15 лв.
 
 
 
Интервю на Христина Мирчева с Иван Кулеков в "Диаскоп":
 
 
 

 

©Христина Мирчева