Георги Чепилев: "Елементи в характерите на комикс героите"

21.09.2016
Снимка 1

Ако съпоставим различните комикс герои или персонажи от пловдивските автори, създадени в различни жанрове и време, ще видим, че ние търсим чрез съдбата им отговори на свои въпроси. Какви са основните качества на комикс героя, какво е поведението, съдбата и т.н? Добре е да се познава опита на различните поколения творци. Повечето комикс творби създават един образен свят с тематична завършеност и с определена линия на поведение и конфликти. Добрите комикси представят гледната точка и мисията на всеки персонаж. Показват характера и същността на персонажа и отношението на автора. Не трябва да се обърква обаче персонаж и герой. Когато се описват действията на характерите и обстоятелствата, една от важните задачи е да стане  ясно „какво е желанието на действащото лице”, както и неговата цел, и действен ли е героят.

От българската история на комиксите поучителна е лентата „Разни хора, разни идеали”. Кой какво иска? Настоящият разговор няма за цел да пояснява как се пише сценарий за комикс. Ще се опитам да споделя според моя поглед, защо дори автори като Алан Мур се оттеглят днес от света на новото изкуство - комиксите. Както казах, нека сближим целите на героите или персонажите от различни творби и време, с нуждите на съвременния живот. Нашият живот се развива и ще се развива под влиянието на съвременните идеи, както и под неминуемия натиск на по-напредналите от нас страни, което ни поставя в трудна ситуация.

Точно тук се натъкваме на празнина. Необходимо е на кратко да се изясни действието на волята, на искането, за да разберем съвременната криза в комикс изкуството. Поведението на всеки човек лежи изцяло върху идеята за дълг и идята за отговорност. Отговорността от своя страна се състои от четири елемента: 1) съзнание за това, което вършим; 2)способност да размисляме върху това, което ни предстои да извършим; 3) чувство за свободата, или по-точно казано възможността да избираме между различни възможни действия (измерват се предварително техните последствия) и 4) идея за правило. Тези елементи съставят отговорността на нравствения деятел, а по този път се стига до идеята за закон, който трябва да се съблюдава. Ето защо поведението е „искане” към себе си и към другите, същевременно и действане, решение. Искането от своя страна, се състои от четири последователни явления: 1) схващането за едно или повече възможни действия, които можем да извършим, ако искаме. Тези възможности се внушават от миналия опит, от вродени или придобити наклонности, от асоциации на идеите. Но в това се намесва вече волята; 2) След като сме схванали възможностите, те се разискват, изучават се мотивите в полза на различните действия. Възможностите са нещо като възприети цели. Има стремеж да се изтъкнат средствата, които помагат да се извършат тези цели, както и последиците от тях. Волята е която измерва, оценява мотивите, забавя решенията да се извърши дадено действие, тя размисля върху тях; 3) Премерила всички на своите везни, волята взема решение за извършване на действие; 4) Взела вече решението, волята действа, изпълнява взетото решение. Упорства, за да изпълни решението. Ето тук е кризата в съвременните комикси! Тук трябва да се каже, че това се дължи на всеобщата липса на установени правила за поведение. Ето защо в първи брой на „Православен комикс” бе публикуван пригоден за днешните условия „Кодекс на комикс изкуството”. Има го в сайта на „Диаскоп”. При липса на установени правила за поведение се наблюдават две възможни картини: 1) едно сборище от необуздани, полудиви общества; 2) не се наблюдава постоянно преклонение пред дълга, упоритост да не се оскърбява  чуждото име на даден човек, да не се потъпква правото му и т.н. А тази основна слабост в поведението поражда и други слабости във волята и характера.

Дълбоката криза, която се преживява днес в комикс изкуството произтича от съвременния духовен и материален живот. Невъзможни са героите, дори и персонажите, докато обществото ни е в тъмнина. В повечето мои издадени комикси няма герои, защото отразяват времето, в което са правени. Но това е ограничено като възможности и не виждам какво повече мога да кажа, т.е. не виждам смисъл да рисувам нови комикс творби. Страстта ми обаче към деветото изкуство е причина да търся пътища за развитие в кратките жанрове. И  ако не сто процента реализиране на идеите, то осъществяването поне на тридесет процента от тях, ще ме радва.

 


 

© Диаскоп