Владислав Христов: "Обратно броене"

24.10.2016
Снимка 1
 
има такива дни
морето изхвърля мъртъв делфин
туристите се струпват около него
говорят разтревожени един с друг
така стават
човеци
 
 
сънувам те често
носиш кошница
пълна със сняг
покрита е
да не видя снега
той мен да не види
 
 
трамваят едва пъпли
през преспите от сняг
китайската храна
лежи  в скута ми
пъхнал съм длани
под топлия ориз
така мога да изкарам
целия ледников период
 
 
пътеката става все по-тънка
сред дърветата
оставяме змийските си кожи
напролет
едно дете ще попита
мамо какво е това
 
 
 
Стихотворенията са от новата книга на
Владислав Христов "Обратно броене"
Изд. Ерго 2016
Фотография: Владислав Христов
Оформление: Иво Рафаилов
 
 
 
Владислав Христов в "Диаскоп":
 

 
© Христина Мирчева