Кристин Юрукова: "1100 години от Успението на Св. Климент Охридски"

30.11.2016
Снимка 1
 
ВСЕЧЕСТНАТА ГЛАВА
 
Пътува
Всечестната глава на Свети Климент,
обхожда
пространствата кънтящи
на своите букви,
придошли към очите
на нуждаещите се духом.
Свети кометата
на главата в сребро обкована,
завихрена в българския Космос,
опашката ù -
от поколенията ученици
вече единадесет века.
Проглеждането
и проговарянето
чрез Светия Дух.
Спуснал се
Свети Дух
пречисти
над Всечестната
глава
и цял народ
захванал да чете
и да пише
майчините
и бащините
думи.
Лекотата на
божествения
кълн в мисълта.
Всечестната глава
на Словото
славослови,
златоусти
и словотвори.
 
Цивилизациите
се раждат
в нещо така крехко
като една
човешка глава.
 
 
ЖИТИЕТО НА СВЕТИ КЛИМЕНТ
 
Свети Климент
чете житието си,
мята бяла брада до колене,
размахва кандила-очи -
да освети с тях
Скрипториите
на Охридската школа
и на школата в Плиска на Наума,
Охрид и Плиска
са едно.
/Скрипториите
имат много да пишат,
та да стане
старобългарската литература
най-великата
на деветия век след Христа./
В любовта помежду им
те са само Климент,
Сава, Наум, Горазд, Ангеларий,
нимбите на светостта
ги чакат като пръстени
на обричането
нейде напред,
а тук в живота са си
онези, дошлите
до българската граница роби,
босите и голите.
Нормално робите ги бият,
изтезават и наказват,
а тях България
ги откупува,
за да ги възвиси
в светители
и учители
на своите деца.
 
Един бивш роб
никога няма
да преподава несвобода.
 
 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
Достойно е
да си ученик
и учител на земята,
щом сме всички
Негови ученици.
 
Трябвало е да дойде
Покръстването,
за да ги има християнчетата,
които да обучава,
и Свещените Писания,
които да се превеждат
и преписват.
Трябвало е да има
един княз Борис Покръстител
и една държава,
имаща куража
да се изразява
на своя роден език.
 
Трябвало е и тях,
Учениците на Светите братя,
да ги има,
за да има ученици
за Ведите
на Аз, Буки, Веди.
 
 
 
Илюстрация: © Стилиана Георгиева - Stella
 
 

 
© Христина Мирчева