НОВИ КНИГИ: Лили Христова и "Градина под прозореца"

19.06.2017
Снимка 1

 

  • Думи за книгата и автора

 

"Градина под прозореца" е книга на зрелостта, но и на недоразделянето с погледа отпреди нея. Със сигурност е различна от първата стихосбирка на Лили Христова – „Ориса ме Алиса“. И това е много добре за авторката. Прекрасно е, когато един автор се разгръща, развива, открива нови свои страни, погледи, думи – и за себе си, и за онези, които го четат.

С това по никакъв начин не подлагам на съмнение свежия, своеобразен и чаровен глас от Алиса. Градината обаче открива дълбочини, води из лабиринти – следи състояния и гледки, медитира, обмисля. По-сложна е. С повече увереност. И ненаивна – въпреки пленителната способност на Лили да пази усета си за наивното.

Различните състояния на жената; реалният живот като история през окото – защото книгата е впечатляващо образна; градските пространства като запечатващи се фотографии – защото усетът за стил е силен и героинята на Лили Христова преживява през образите на града в една скъсена дистанция: в паважно-катедрална моментална снимка, в оттичащ танц и търкулната старинна монета, в сплита на смокинята и Богородица...

И от другата страна – природното, сезоните, вечният ритъм, който ни спасява от мимолетността на мислите и преживяванията ни, спасява ни от ефимерността на собствения ни себичен център, като ни поглъща в могъщите си пулсации.

Градината и Жената – това са двете части, на които ръкописът спонтанно се раздели за мен при първия прочит – една ин-ян обратимост на грижата за красотата на нещата, дори когато си на ръба на търпимото, дори когато си отвъд този ръб – за да те съхрани на свой ред теб самия същата тази красота, която си крепил и удържал посред невъзможното. Деликатна книга. Но не и плаха, напротив. Книга на ранимостта и силата, на нежността и грижата, и на атавистичната женска устойчивост – все теми на Лили и от предишната й стихосбирка, но тук разгърнати много по-богато, зряло и уверено, въплътени в микросюжети, които на свой ред градят една едра история – макросюжета на Градината.

Елка Димитрова

 

Лили Христова "Градина под прозореца"
Редактор: Елка Димитрова
Лит. консултант: Людмила Ламбовска 
Коректор: Живка Митова
Корица:Петра Лимоза
Изд."Либра Скорп", 2017
Съдържа три цикъла - Детство, Сезони и Жена
 
 
 

 

© Христина Мирчева