Николай Майсторов: "Пирувам с вярата"

01.08.2017
Снимка 1

                                     

                                                 Изядох времето, докато те чаках...

 

48.

Гладът ми посърна
в сумрака на отиващото време.
Смъртта –
износената бременност...

 

51.

Живея извън себе си...
Образът, който гледам
е механична играчка в ръцете ми.
Но те – не са моите.
Усещам двойната игра...
 
Седя в пустотата.
Ти си събуден,
но заспало е твоето време...

 

57.

Отшелник съм –
допирам самотата.
Отворих ръце
и взех пълнотата на деня...
 
 
 
От книгата с рисунки и стихове на
Николай Майсторов "Пирувам с вярата"
Издателско ателие Аб, 2015
Компютърен дизайн: Бойко Георгиев
 

 

Николай Майсторов в "Диаскоп":

 


 

© Христина Мирчева

Колаж: © Диаскоп