Литературен "Резонанс" с писателката Живка Иванова и нейната поетична книга "Оценяване на видовете"

27.09.2017
Снимка 1

Литературен Резонанс с писателката

Живка Иванова

„Оценяване на видовете” – поезия

Дата: 03 окт. 2017, вторник, от 18.00 часа

Място: Галерия „Резонанс”, Пловдив, ул. „П. Парчевич” 14

Книгата ще представи Кръстьо Раленков

 

Галерия Резонанс продължава поредицата от срещи, наречена ЛИТЕРАТУРЕН РЕЗОНАНС. В годините напред в галерийното пространство ще бъдат представени български и чуждестранни писатели и поети. Поредният автор е Живка Иванова.


Живка Иванова за своята книга

Стихосбирката „ОцеНяване на видовете” съдържа тридесет и две стихотворения, чиято тема най-кратко може да се определи като: човекът в ролята на животно и животното с очите на човек; оцеляването/оценяването на хора и предмети в живота и изкуството. Заглавието е заигравка с известната теория на Дарвин. Безкрайната ни жестокост, понякога неосъзната към по-низшите по хранителна верига, безпомощността, която вероятно би ни обзела, ако някой ни напъхаше в техните кожи и пера, но и свободата, която би ни дала природата, ако можехме да полетим – това са само някои от акцентите в стихосбирката. Малко от стихотворенията разказват истории и внушават директни послания; повечето са пъзели от цветове и емоции, преплетени така, че читателят да остане изненадан в края и сам да тълкува философията на прочетеното, както намери за добре. Поради склонността ми да оставям отворен финал, не винаги стихотворенията завършват с поанта в строгия смисъл на това понятие. В стихотворенията, повлияни понякога от слушана музика, прочетени книги, картини на известни майстори или исторически факти често се срещат алюзии, които могат да не бъдат разбрани от читателя и поради тази причина, както в стихотворенията „столът на Гоген“ и „незавършеност” има кратки бележки под линия. В стихосбирката са включени няколко стихотворения, които могат да се отделят като любовна лирика, но нарочно са разпръснати сред останалите, за да разнообразяват настроенията. Надявам се нетрадиционната, ярка метафоричност  при изграждането на образите да създаде у читателя чувството, че се намира в изложбената зала на самата природа и да му се прииска да избере картина лично за себе си, която ще съзерцава с любов.

Другите за автора и книгата

Поезия с въображение и усет към мистификацията; с език, образност и мисъл, които я правят модерна в класичния смисъл. Текстовете се разгръщат сякаш без всякакво усилие, въвличат в онова поетично, което с лекота споменаваме, но рядко действително срещаме. Оригинално и стилово издържано писане.

Елка Димитрова

 

Живка Иванова и "Оценяване на видовете в "Диаскоп":

"MISS STEIN AND THE ARTISTS OF THE ROUND TABLE" - "Оценяване на видовете"

 


 

© Христина Мирчева