Катерина Стойкова: "Bird on a Window Sill" - "Птичка на перваза"

12.10.2017
Снимка 1

 

 
If the truth does not set you free
Ако истината не те направи свободен

 

 

If you know what you’re thinking, then you know what you’re about to do.

Ако знаеш какво мислиш, знаеш и какво ще направиш.
 
 
If truth doesn’t set you free, generosity of spirit will.
 
Ако истината не те направи свободен, то щедростта на духа ще го стори.
 
 
If we knew how beneficial it was for us, we’d be much more generous. But then it wouldn’t be generosity, would it?
 
Ако знаехме колко е благоприятно за нас, щяхме да сме много по-щедри. Но това не би било щедрост, нали?
 
 
If you’re afraid that you will make a fool of yourself, you may be a fool already.
 
Ако се страхуваш да не постъпиш като глупак, то може би вече си такъв.
 
 
If you don’t work to get something, that doesn’t mean you’ve stopped wanting it. Sometimes that’s how envy is born.
 
Ако не правиш нищо за постигането на исканото, не значи, че си спрял да го искаш. Така понякога се ражда завистта.
 
 
If you really want to believe something, you will.
 
Ако много искаш да повярваш в нещо, ще повярваш.
 
 
If you find a word, you find a door.
 
Ако намериш дума, намираш врата.
 
 
If you can be tempted, you can be defeated.
 
Ако можеш да бъдеш изкушен, можеш да бъдеш победен.
 
 
If you can be insulted, you can be defeated.
 
Ако можеш да бъдеш обиден, можеш да бъдеш победен.
 
 
If you receive information that you haven’t made progress, that is also progress.
 
Ако научиш, че не си напреднал, това също е напредък.
 
 
If you expect gratitude, you’ll never get enough.
 
Ако очакваш благодарност, никога няма да получиш достатъчно.
 
 
If you are not able to say no to your own addictive pull, you are not going to be able to say yes to what is truly important in your life.
 
Ако не можеш да кажеш „не“ на собствените си пристрастявания, няма да можеш да кажеш „да“ на това, което е истински важно в живота ти.
 
 
If you can’t feel anything, it doesn’t mean it’s not hurting.
 
Ако не чувстваш нищо, не значи, че не те боли.
 
 
If pain doesn’t lead to humility, you’ve wasted your suffering.
 
Ако болката не доведе до смирение, похабил си страданието си.
 
 
If you want to be whole, you’ll have to accept, integrate and transform parts of you that make you uncomfortable.
 
Ако искаш да си цялостен, ще се наложи да приемеш, интегрираш и трансформираш части от себе си, които те карат да се чувстваш некомфортно.
 
 
If the heart says “no” to something, that means there is something else that it wants to say “yes” to.
 
Ако сърцето каже „не“, то значи има нещо друго, на което иска да каже „да“.
 
 
 
Първа част от двуезичната книга
„Птичка на перваза”, Катерина Стойкова
Невена Ангелова – художник
Румяна Емануилиду - редактор
Издателска къща „Знаци”, 2017

 

 

Накратко за книгата

„Птичка на перваза“ е първа книга с афоризми на поетесата Катерина Стойкова. Разделена в единайсет глави, книгата включва разсъждения относно его, партньорски отношения, човешки емоции, лична свобода и други.

 „Изреченията в тази книга са минавали през главата ми и са се задържали там достатъчно дълго, за да ги запиша – мисъл след мисъл, през последните седем години. Пристигали са в подходящия момент като инструкции към мен самата, като утеха, предупреждение или награда. Вярвам, че съм била едновременно получателя и читателя, за когото тези думи са били предназначени. Те имат отношение към мен и моя живот и нямат претенции да са абсолютната истина за всички. Реших все пак да ги споделя. И който има нужда, да ги чуе. Може би, сред тях ще намери нещо полезно и за себе си.” (К.С.)

 

Накратко за автора

Katerina Stoykova is the author of several books of poetry, including How God Punishes (ICU, 2014), The Porcupine of Mind (Broadstsone, 2012) and The Air Around the Butterfly (Fakel Express, 2009). She splits her time between the coast of the Black Sea and the rolling hills of Kentucky. She writes, lives and thinks in two languages.

Катерина Стойкова е автор на няколко поетични книги, включително Как наказва Бог (ICU, 2014), Бодливото прасе на ума (Broadstone, 2012) и Въздухът около пеперудата (Факел експрес, 2009). Тя разделя времето си между брега на Черно море в България и хълмовете на Кентъки в САЩ. Катерина пише, живее и мисли на два езика.

 

Катерина Стойкова в "Диаскоп":

 


 

© Христина Мирчева