по заглавие   по съдържание

"Иконата – символ и образ в модерното българско изкуство" в СГХГ

30.11.2017
Снимка 1

 

Софийска градска художествена галерия

представя

"Иконата – символ и образ в модерното българско изкуство"

5 декември 2017 – 4 февруари 2018

Откриване: 5 декември 2017, вторник, 18.00 часа

Куратор: Любен Домозетски

 

Хронологическа рамка

Изложбата е опит да бъдат потърсени отговориза това как художниците възприемат и интерпретират иконата в светските произведения, каква е символната й стойност, как средновековната и възрожденската образност и естетика въздействат върху художествения език на модерните автори. Хронологическата рамка е очертана от Освобождението на България (1878) и 1989 г., оформяйки два по-общи периода -  преди и след Втората световна война.

Експозицията представя над 100 работи

Те са обособени в няколко тематични групи. Сред най-ранните произведения са творбите на чуждестранните автори Йозеф Обербауер, Йозеф Питер, Иван Мърквичка, пристигнали в България скоро след Освобождението. През 20-те години на ХХ в. за българското изобразително изкуство започва една нова и важна страница от неговата история. В творчеството на някои художници средновековното изкуство оставя своето ярко отражение, а иконите, църковната стенопис и украсата на ръкописната книга със специфичния си пластичен език се превръщат във важни източници на идеи. Изложбата включва знакови за периода произведения на Иван Милев, Иван Пенков, Цанко Лавренов, Борис Денев и др. Друга линия проследява образа на иконата която, допълва „достоверността“ на историческите композиции или става посредник към едно духовно измерение. Сред емблематичните за българското изкуство автори, представени със твои творби са Златю Бояджиев, Илия Бешков, Дечко Узунов, Атанас Пацев, Димитър Киров, Румен Скорчев, Лика Янко, Иван Вукадинов и др.

В изложбата участват произведения от СГХГ, НХГ, Къща-музей „Иван Лазаров“, Музейна сбирка на НХА, Ателие-галерия „Дечко Узунов“,  Фондация „Цанко Лавренов“, ХГ Дарение“Колекция Светлин Русев“-Плевен, художествените галерии в Стара Загора, Сливен, Пазарджик, Казанлък, Пловдив, Русе, Кюстендил, Велико Търново и частни колекции.

 

Списък на изображенията

  • Лика Янко (1928-2001) – Златната църква, смесена техника/ платно, 83 х 70 см. Софийска градска художествена галерия

Lika Yanko (1928-2001)– The Golden Church, mixed technique/canvas, 83 Х 70 cm, Sofia City Art Gallery

  • Иван Милев (1897-1927) – Разпятие, 1923 г., гваш/ хартия, 68 х 55 см. Софийска градска художествена галерия

Ivan Milev (1897-1927) – Crucifix, 1923, gouache/paper, 68 х 55 cm, Sofia City Art Gallery

  • Данаил Дечев (1891-1962) – Св. Атанас, акварел, гваш, бронз/ хартия, 38 х 31 см.Градска художествена галерия – Пловдив

Danail Dechev (1891-1962) – Saint Atanas, watercolours, gouache, bronze/paper, 38 х 31 cm, City Art Gallery of Plovdiv

  • Румен Гашаров (р. 1936) – Бояна 1259, 1966 г., смесена техника/ платно, 100 х 100 см. Софийска градска художествена галерия

Rumen Gasharov (b. 1936) – Boyana 1259, 1966, mixed technique/canvas, 100 х 100 cm, Sofia City Art Gallery

  • Дечко Узунов (1899-1986) – Автопортрет със светци, 1981 г., маслени бои/ платно, 89 х 130 см. Ателие-галерия „Дечко Узунов“, София

Dechko Uzunov (1899-1986)– Self-Portrait with Saints, 1981, oil paints/canvas, 89 х 130 cm, Dechko Uzunov Atelier Gallery, Sofia

  • Борис Денев (1883-1969) – Интериор – църква, маслени бои/ платно, 65 х 45 см.Софийска градска художествена галерия

Boris Denev (1883-1969) – Interior – Church, oil paints/canvas, 65 х 45 cm, Sofia City Art Gallery

  • Иван Лазаров (1889-1952) – Св. Иван Рилски си строи манастир II, майолика, 35 х 27 см. Къща-музей „Иван Лазаров“, София

Ivan Lazarov (1889-1952) – Saint Ivan Rilski Building His Monastery II, majolica, 35 х 27 cm, Ivan Lazarov House Museum, Sofia

 

Информация: Петър Димов, Връзки с обществеността, СГХГ

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics