СЪБОТЕН ЛИТЕРАТУРЕН BOX с Денчо Владимиров: "Гафът на извънземния"

09.12.2017
Снимка 1

Станах свидетел на странни събития през отминалия месец октомври.

Първото събитие бе, че прочетох в столичен вестник как в края на октомври ще се състои среща с извънземни. И че щяла да се отвори някаква дупка в пространството, през която щели сме да си контактуваме телепатично с извънземните.

Това съобщение на столичния вестник в края на месеца съвпадна с мистериозното изчезване от жилищния вход "А" на съседа Костадинов. Излязъл да си получи пенсията и не се върнал. Минали дни, от него никаква вест.

Председателят на етажната собственост го обяви за общоквартално издирване.

Същата вечер, когато стана мистериозното изчезване на съседа, мобилният ми телефон иззвъня и аз погледнах на дисплея кой ме търси. На дисплея бе изобразен някакъв дълъг номер от сто цифри! Не се чува звук, но аз получавам телепатично информация: "Не се притеснявайте за съседа ви господин Койчо Костадинов, той е при нас, взехме го за участие в научна конференция и ще ви го върнем телепортиран обратно ".

- Къде е по-точно комшията? - викам аз, отсреща ми се отвори  някаква телепатична дупка в пространството, в банята, и виждам...   извънземни  на тяхна си научна конференция. С три очи, с пръсти с ципи, с изтеглени вратове на яйцевидни глави. Някакъв извънземен е застанал пред всички и чете научен доклад по състоялата се в края на октомври негова командировка до Земята за домъкване временно на тяхната планета на земен жител за научно изследване.

След доклада извънземният доктор на науките, навярно доцент, свирна по чобански с три пръста в устата и нареди да въведат в залата земния жител-образец.

И кого мислите виждам през отворилата се дупка в космическото пространство? Съседа Койчо Костадинов!!!  Стои възпитано сред триоките извънземни учени и се прозява. Извънземният докладчик с показалка сочи навред това-онова по тялото му и накрая изтърсва, че земните жители Хомо Сапиенс  нямат зъби, ако се съди по доставения образец от планетата Земя.

На което аз бурно се изсмях и казах :

- Ама че цървул, страшен научен гаф! Попаднали сте господа извънземни на български пенсионер! И той като 99  процента от българските пенсионери е останал без зъби вследствие здравните реформи в страната. В България без зъби вече са и децата! Виж, друго е положението с министрите, депутатите, политиците, ако знаете какви зъби имат те, какви огромни пържоли и бутове разкъсват с тях като пуми...

И понеже  бях в телепатична линия с конференцията на извънземните, моят смях и коментар явно там се е разчул като гръм от ясно небе, защото всички в залата станаха ужасени на крака и се развикаха на извънземния си език, в който аз телепатично долових не една и две псувни. В залата  влязоха някакви квестори с пет ръце и арестуваха  докладчика заради поднесената от него подвеждаща  информация за устройството на тялото на земните жители -  на тази далечна планета било прието със закон некадърниците да лежат до живот в затвора, а не да се крият в управленията на държави, министерства, парламенти, съдилища, посолства, легации, фондации, асоциации, агенции и най-вече - в политиката.

Тук телепатичната  ми връзка с извънземните се разпадна и колкото и да се взирах в банята, не се появи отново.

А на другата сутрин...

На другата сутрин видях огромна тълпа пред блока и  съседът Койчо Костадинов да седи на пейката и щастлив да отхапва на големи късове голяма червена ябълка.

Всички бяха вперили очи в устата му, където се белееха... 35 зъба, които съседът сам не знаеше как се попаднали в  беззъбата му пенсионерска уста!

Той, естествено, не си спомняше нищо от времето, прекарано на извънземната планета. Там само с една команда "Изтрий", извънземните изтрили съответната информация в мозъка му за пребиваването на чуждата планета.

Така че, само аз, който станах неволен свидетел на конференцията на извънземните, се досетих кой е присадил новите зъби на съседа в знак на извинение и като  обезщетение за безпокойството.

А че зъбите са с 3 повече, отколкото са в устата на всеки  Хомо Сапиенс по проект, явно че и на далечната планета си служат с бонуси.

 

Илюстрация: © Студио Диаскоп

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics