Георги Чепилев: "За необходимост от граматични правила при образната писменост (Към изложбата „Екселсиор” – метаезика на комиксите и поп арта)"

16.03.2018
Снимка 1

Изложбата "Екселсиор" ще покаже за първи път в света „граматика на българската образна писменост” и взаимодействието с метаезика на комикс изкуството. Образната писменост на всеки народ има свои граматични правила, които в съвременната епоха е необходимо да се познават – както за международна художествена полемика, така и за обогатяване на културната наследственост. Директорът на ватиканските музеи, Барбара Ятта, каза: "Ние сме много заинтересовани да проучим духовната страна на художника Анди Уорхол. Много е важно да имаме диалог със съвременното изкуство. Ние живеем в свят на образи...".

Втората световна война решително изменя политическата карта на света и съответно неговата художествена география. Явления, имащи световно значение, са глобалните размери на конфронтацията между силите на капитализма и социализма. В тези условия се възражда авторитетът на художествените течения от довоенните времена –  на експресионизма и сюрреализма. А в страните на социализма, на своя собствена основа и свои закономерности в свои национални форми се развива социалистическо изкуство. Така творците намират опора за дейността си в зависимост от националния фонд, върху който трябва да строят новата култура и от политическата ориентация на страната им – капиталистическа или социалистическа. В съответствие със своите идеологически позиции следвоенното изкуство решава тези задачи, които поставя пред тях текущият живот – общественият,  и се обръща към общочовешките проблеми, възникнали в света след преживяната война. От друга страна допира на изкуството с научно-техническите постижения от втората половина на 20 в. предизвиква дълбок стрес в изкуството. Този стрес поражда капитулация на изкуството пред индустриално техническите продукти. Изкуството губи разбирането за собствен смисъл (усещането за разлика между произведения на изкуството и архитектурата и техническите конструкции). Затова художниците се предават на имитация на научни познания, инженерно творчество или в най-добрия случай се занимават със стилистическа козметика от промишлената продукция. От друга страна  възниква в модернизма консервативна позиция – противопоставяща се на научно-техническия прогрес чрез стихията на тъмните чувства, магията на древните идоли, ретроспективни мечтания или се дава роля на изкуството да компенсира и смекчава безчовечността в технизирания свят. Модернизмът е съпроводен от излизане извън границата на естетичното и заличаване границата между изкуство и неизкуство. След разпада на социалистическата система се откри път за самостоятелно развитие на художествената култура на тези народи.

Каква е историята на изкуството до появата на поп арта? Многочислените групировки и сдружения от следвоенно време се консолидират в две крупни принципни международни идейно художествени движения – реализъм и модернизъм (абстракцията). Те заедно образуват нещо различно от стил – събирателно интегрално идейно художествено движение. Тези две движения и тяхното непримиримо фронтално противоборство успя да обедини в себе си направлението на поп арта.

По ирония на съдбата в страните на континентална Европа това направление получава наименованието „неореализъм”, т.е. нов реализъм.

Някои американски художници (един от тях Рой Лихтенщайн) още от началото на 60-те години устройвали персонални изложби с мото: „Неодадаизъм”, „изкуството на всекидневното изложение”, „поп култура” (популярно изкуство) и т.н.

Апологетите на поп арта произлизат от редиците на абстракционизма – те правят опит да се върнат към реалността, но виждат, че тя вече не съществува. Има образи на реалност – рекламни образи. Използвайки предмети от ежедневното потребление, всъщност ги отделят от живота. Поп артистът по своята естетическа позиция е много близо до масовата култура, защото го интересува външния вид на предмета. Във всичко това влизат: съвременните интериори, обектите на реклама, комиксите – буквално отпечатъкът от живота на определено общество. Чрез тези вещи е възможно да се изразява бездуховността на действителност, в която предметите са превърнати в идоли, изместващи и обезличаващи човека. Но поп артът, сближавайки се с масовата култура, добива нови, по-широки възможности за въздействие върху широките слоеве на население. Нека се припомни въздействието на „Лирическия музей”, наричан още предметни спомени, чиято цел бе да разкрива ролята на обикновените всекидневни предмети в човешкия живот. В техните пояснителни текстове се фиксира единствеността и неповторимостта на дадена вещ – чрез съвкупност от спомени, асоциации, рефлекси, свързани с нея, се изявява културния, психологическия и символичен контекст. Анди Уорхол и Рой Лихтенщайн едновременно започват да работят картини по комикси и рекламни теми. Лихтенщайн прерисува цялата история на изкуството, прави реплики – изкуството в комикси, като го интересува повече историята, показана на комикс метаезика.

Техниката коренно преобразува света, в който живеем. Тя изменя нашия начин на живот, работа, мисли, въображения. Поставя пред нас въпроси, които не са съществували по-рано. Човекът мисли по друг начин в епохата на космически кораби, за разлика от предвижването с коне. Техниката поставя пред нас нови въпроси, донася нови възможности. Тя още е и съзидателна сила в областта на културата, формира значително действителността, обуславя нашия мироглед, разбирането ни за света. Високоразвитата техника призовава хората към зрелост и единение. В центъра на вниманието на новото общество трябва да бъде не стоката и механическият модел на природата, а разумността. Едва тогава е възможно да се преобрази нашата цивилизация и да се установи нов международен икономически ред. Докато не се започне от тази крепка основа, цивилизацията ще заплаща с жертви – а днес на ред за хвърляне в пропастта е културата.

 

Още по темата в "Диаскоп":

 

Илюстрация: © Георги Чепилев

 


 

  © Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.