по заглавие   по съдържание

БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ДНЕС: Дългосрочен проект на Националната галерия с първи изложби на Стоян Цанев и Димо Колибаров

24.03.2018
Снимка 1

БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ДНЕС  е дългосрочен проект на Националната галерия за изследване, реконструиране и представяне на художествените явления и процеси в страната от края на 80–те години на ХХ век до настоящия момент.

Националната галерия е най-големият специализиран музей в страната, чиято колекция и изложбена дейност изследват развитието и динамиката на явленията и процесите в българското изобразително изкуство. Ролята си на водеща музейна институция Националната галерия изпълнява не само в сферата на опазване на културното наследство и памет, но и като деен участник в съвременните процеси, партньор на работещите художници, инициатор на събития в подкрепа на художествения живот.

Една от основните ѝ социални и културни функции е да следи, изучава и представя изкуството на днешния ден в контекста и логиката на процесите, определящи цялостния облик на визуалната ни култура. Нейна важна задача е участието и в художествените процеси като водещ партньор, анализатор и авторитет при формирането на съвременни естетически критерии.

Галерията притежава необходимия ресурс, да бъде основен фактор в изследването и представянето не само на творчеството на вече утвърдени български художници, но и в откриването на непознати имена, които имат своето място в общия контекст, независимо че по една или друга причина са останали „встрани от светлината на прожекторите“.

Националната галерия е активен център, инициатор и провокатор на събития с висок индекс на обществено въздействие.

Галерията изпълнява своите културни  и социални функции на най-голяма музейна институция, специализирана в областта на визуалните изкуства,  като работи за изследването на сложните художествени процеси у нас от края на ХХ в. и началото на ХХІ в. и представя в научни и изследователски проекти, самостоятелно или в партньорство със сродни организации, най-важните тенденции, водещите имена, спецификата на визуалната среда и последващите влияния, наблюдавани днес като съвременни насоки.

За да изпълни тази цел, екипът на Националната галерия стартира проекта БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ДНЕС, замислен като поредица от събития, свързани с представянето на художници от различни поколения, значими за историята на съвременното българско изкуство.

Проектът е планиран в рамките на петгодишен период и включва събития (изложби, беседи, кръгли маси, разговори с художници, прожекции на филми, издаване на печатни материали). В зависимост от своя мащаб и специфика, събитията ще бъдат организирани в различни филиали на галерията: Квадрат 500, Двореца, Музея на социалистическото изкуство, Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство.

По отношение на формата на представяне на авторите проектът включва три модула:

МОДУЛ „ИМЕНА“ за организиране на изложби на авторите в Националната галерия.

МОДУЛ „ДИАЛОЗИ“ за представяне на автори, съобразно  спецификата на творчеството и приноса им.

МОДУЛ „ИЗБОРЪТ“ за представяне на автори по избор на изкуствовед от екипа на Националната галерия.

 

Програма „БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ДНЕС“ – 2018

март

Модул „ИМЕНА“ – Стоян Цанев, уредник  Елица Терзиева

Модул „ИМЕНА“ – Димо Колибаров, уредник Сузана Каранфилова

май

Модул „ИЗБОРЪТ“ – Емил Бачийски, представен от Сузана Каранфилова

юни

Модул „ИЗБОРЪТ“ – Динко Стоев, представен от Николай Ущавалийски

юли

Модул „ИЗБОРЪТ“ – Галина Павлова, представена от Николай Ущавалийски

септември

Модул „ИМЕНА“ – Вихрони Попнеделев, уредник Боряна Вълчанова

Модул „ИМЕНА“ – Крум Дамянов, уредник Калина Петкова

Модул „ДИАЛОЗИ“ – Група „Реактив“ – представена от Боряна Вълчанова

декември

Модул „ДИАЛОЗИ“ – Галя Йотова, представена от Анелия Николаева

 

Първите две изложби  от проекта

 

СТОЯН ЦАНЕВ

Откриване на 27 март, вторник, 18.00 часа, Квадрат 500, зала 19

Пл. „Св. Александър Невски“

ДИМО КОЛИБАРОВ

Откриване на 29 март, четвъртък, 18.00 часа, Двореца, пл. „Княз Александър I“

 

 

СТОЯН ЦАНЕВ

27 март 2018 – 29 април 2018

Откриване: 27 март 2018, вторник, 18.00 часа

Квадрат 500, зала 19

Пл. „Св. Александър Невски“

В продължение на четири десетилетия открояващото се присъствие на Стоян Цанев в художествения живот е белязано от безкомпромисен естетически максимализъм и многопосочни творчески търсения. Започнал с впечатляващи изяви в кавалетната живопис и тиражната графика, полският възпитаник впоследствие паралелно разгръща яркото си дарование и в областта на керамиката.

Зрителите имат възможност да видят над 40 картини на един от творците, оставили най-ярка диря в съвременното българско изкуство. Представената селекция указва опорните точки в развитието на визуално-пластичния език на Стоян Цанев в периода 2014 – 2018 г. Голяма част от творбите се представят за първи път пред публика.

Картините провокират зрителя към проницателно вглеждане, далеч надхвърлящо сферата на чисто съзерцателното. Многоликата артистична природа на автора, неподвластна на строго дефинирани стилови маркери, е белязана от самобитна иконографска система, доминирана от лапидарните ударения на образа – знак.

Пластическите му търсения се разгръщат в широкия спектър между категоричните цветови акценти и фините градации на баграта, балансирани чрез въвеждането на сложни обемни и контраобемни модулации.

В лаконичните си автокоментари художникът споделя: „В моите работи... всичко тръгва от размислите ми за времето, пространството, началото, раждането на големите неща... облякъл съм тези размисли в мой пластичен език. Не давам отговор за нещата, които ме вълнуват. Ако човек има моята чувствителност, неизбежно ще ме разбере.”

Същностните характеристики на настоящата изложба отвеждат зрителя отвъд съзерцанието, за да го въведат в лабиринта на творческото вглъбяване, което преодолява границата, деляща фигуративно и абстрактно, обемно и двуизмерно, наративно и сугестивно.

В рамките на изложбата ще бъде издаден и каталог.

За повече информация: Елица Терзиева, куратор на изложбата: 0887 890 196

 

  ДИМО КОЛИБАРОВ

29 март 2018 – 29 април 2018

Откриване: 29 март 2018, четвъртък, 18.00 часа

Двореца, пл. „Княз Александър I“

Димо Колибаров сред авторите, които формират облика на съвременната българска графика от 1990-те до днес и я представят на международните форуми. Той е част от едно силно поколение графици, което променя пластичния език и преформулира  възприемането на графиката в контекста на българското изкуство от края на ХХ и началото на XXI век, наред с художници като Кольо Карамфилов, Онник Каранфилян, Стефан Божков и др. Голямо признание за неговите постижения са многобройните национални и международни награди.

В изложбата са представени 107 произведения в  техниките офорт, акватинта и литография, създадени през последните 20 години. В основните графични цикли: „Дневниците на Константин”, „Земно привличане”, „Завръщане към природата”, „Дневниците на Икар” и „Дневниците на едно дете“ централно място заемат темите за човешките съмнения и стремежи, страхът от преходността, стремежът на човека да превърне мига във вечност. Митичните герои от „Дневниците на Икар” прерастват в героите от ежедневието в „Дневниците на Константин” и „Дневниците на едно дете”. Темата за детството и любовта е вдъхновена от сина на художника – Константин, на който са посветени няколко изложби.

Изложбата на Димо Колибаров в Националната галерия по програмата   „Българските художници днес” представя най-значителните произведения от творческото му развитие и подчертава неговото място и значение в контекста на съвременното българско изкуство.

Сузана Каранфилова, Уредник на изложбата, тел.: 0879 834027

 

Информация: Ваня Кубадинска, Отдел "Връзки с обществеността"

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.