по заглавие   по съдържание

Речник на народната духовна култура на българите на издателство "Наука и изкуство" с представяне в Големия салон на БАН

25.06.2018
Снимка 1

Издателство "Наука и изкуство" и

Секцията за етнолингвистика при Института за български език

"Проф. Любомир Андрейчин", БАН

представят

РЕЧНИК

на народната и духовна култура на българите

27 юни 2018, сряда, от 16.00 часа

Зала "Проф. Марин Дринов", ЦУ Голям салон

 

РЕЧНИК НА НАРОДНАТА ДУХОВНА КУЛТУРА НА БЪЛГАРИТЕ

Автори:

Зоя Барболова, Маргарита Симеонова, Мария Китанова, Неда Мутафчиева, Палмира Легурска

БАН Институт за български език

София, Наука и изкуство, 2018

Първо издание

 

Традиционната култура е ценност, защото съхранява културната памет на всеки народ и етнос и заслужава специално внимание и проучване.

Речник на народната духовна култура на българите

е корпус (справочник) на народните термини, свързани с българските обреди, обичаи и вярвания; опит да се реконструира картината на света на традиционния българин.

Целта

на авторите на Речника е да представят духовната народна културна традиция чрез терминологията ù.

Особената роля на терминологията на народната култура се определя от факта, че езикът е активно действаща част от културата, един от основните начини за нейното формиране, съхраняване и разпространение. Етнолингвистиката изучава връзките между езика и културата. Етнолингвистичният подход е подходящ за представяне и изучаване на народната терминология, тъй като чрез него всеки културен фрагмент може да бъде описан в цялост.

Чрез Речника се реконструира картината на света на традиционния българин. Като се има предвид, че културният модел е ориентиран не към обективните знания, а предимно към митологичното обяснение на света. Затова тук се тълкуват само тези елементи и свойства на обкръжаващия ни свят, които получават в народното съзнание символно значение.

Примери

вятър - Персонифицирано природно явление, което в народното съзнание е свързано със зли сили.

вълк - Диво хищно животно, митологичен символ на смъртта и зимата.

рог - Твърд израстък на главата на някои животни, който се възприема като символ на неестествена сила, имаща предпазна функция

таван - Горната част на къщата, която се намира под покрива и се смята за обиталище на зли духове

чекрък - Домашен уред за навиване прежда на цеви, някои от частите на който притежават магическа сила да лекуват от уроки

Представени са над 5000 термина

Подборът на лексиката е извършен по следните теми: календарна обредност; семейна обредност (раждане, сватба, погребение); роднинска терминология; народно право, демони, митоними.

Географията на Речника обхваща цялата българска етническа и езикова територия.

 

Информация: Августа Манолева – PR, 087 9959 684

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.