ИСТОРИЯ НА КОМИКС ИЗКУСТВОТО

03.06.2013
Снимка 1

В рубриката "Четиво с продължение"

откъс от книгата „За езика на българското комикс изкуство”

Изкуството на комиксите е популярна художествена форма. Популярните художествени жанрове са се зародили в недрата на капитализма. Те запълват вакума от изчезването и деградирането на фолклора. Изкуството на различните народи представлява недостатъчно изследвана и оползотворена съкровишница от етични и естетически ценности. Не е случаен фактът, че в периодите на засилващи се демократически идейни движения, редица големи творци се насочват към тази съкровищница като към извор на вдъхновение.

Изкуството в резултат на икономическо неравенство представлява всъщност развитие на две изкуства. В докапиталистическия период двете линии са изразени в тенденциите на официалното изкуство и на фолклора.

Народното изкуство на новото време възниква в периода на Френската революция. Народът създава своята летопис от събитията. Във времето, когато капиталистическата държава не съществува, незнайни народни творци създават изкуство, различно от официалното и търсят една друга публика. Това е период, през който дребната буржоазия се стремяла да заеме средна линия по отношение на формиращите се сили на новото капиталистическо общество. След което народното творчество изчезва, но остава до днес като отглас в някои жанрове на градския бит.

Тази ситуация е неповтаряща се в историята на изкуството – поощряваното от революционното  правителство изкуство се възприема като родствено и близко на „третата” култура. Т.е. от изменената ситуация в страната се изменя представата за официално изкуство, което съществува без противоречие с традиционни народни форми, идващи от миналото.

Но епохата на Якобинската диктатура заради краткия си период не могла да даде задълбочена художествена продукция. Времето, през което дребната буржоазия била творчески-идеологически парализирана, е било достатъчно само за изкуството на народния лубок. За развитието на мобилното и злободневното не се изисква дълъг период за работа.

Новата епоха, епохата на която сме свидетели днес, започва с капитализма и с големите религиозни борби. Тези борби са предшествани от нови възгледи, отражения на науката, главно на естествознанието, на философиата и преди всичко на големите открития от 15 до 18 век.

Ако надникнем в историята, ще се уверим, че древна Елада и Рим, държави, изиграли голяма роля в цивилизацията и в културата на човечеството, са били демократично устроени. При тях народът е взимал участие в управлението и в устройството на държавата и на обществото. След тях близо 15 столетия просъществува средновековният строй. Неговото държавно устройство почива върху авторитети и е определен от специалистите като антидемократичен. Средновековният строй е съборен и заместен с ново устройство. Идеите на философската мисъл още към края на 15 век и по-късно реформацията, започват да раздрусват устоите на този строй. Френската революция, предшествана от всички тези движения, слага край на един процес, който е започнал отдавна. Тя създава териториална държава, създава гражданина и го повиква в първите редове на обществения и политически живот. В устройството и в управлението на държавата първото място получава гражданството - народът - демокрацията.

Това ново време донесе нови идеи, нов обществен строй с нови борби.

Продукцията на популярните жанрове през този период е свързана с дейността на защитниците и организаторите на масите. Душата на народа се отразява с пълнота в специфичното изкуство на народните картинки. Изследователите на Френската революция съобщават, че през пролетта и лятото на1789 година, Париж и други френски градове били наводнени от множество вестници, памфлети, карикатури и брошури с политически призиви. Всички народни картинки от 1789/90 г. се сливат в единен поток и са с ясно определена позиция: техните герои славят третото съсловие и са против преуспелите при стария режим. Гонкур описва навалиците от зрители, привличани от изложените по витрините на издатели „ръчно оцветени офорти”, коментирани със смях. Авторът сравнява тези витрини с вестници за хора, които не умеят да четат. Отделни подобни графични листове се разпространявали като приложения по вестници и списания.

За да може да се продължи изследването върху развитието на комикс изкуството, е необходимо да се изяснят на първо време следните три елемента: 1. Какво са - демокрация, народ и либерализъм; 2.Връзката между еволюцията на икономиката и ограмотяването на широката публика; 3. Разцепването на две противоположни изкуства – елитарно и популярно и възможностите им за контакт през вековете.

следва

Автор: Георги Чепилев