Оценки на комикс дружество "Диаскоп" Пловдив за конкурса "Паралелни реалности", клас "1 страница"

04.09.2018
Снимка 1

 

Какво е жанр в комикс изкуството? Какви са неговите граници? Каква е била еволюцията на жанровете в световната и национална история на комикс изкуството?

Акценти на основните видове жанрове, подходящи за конкурсни комикси или предназначени за галерийна експозиция.

 

В основата на жанровата типология на комикс изкуството е положен както „предметът на изображение”, така и образувалата се особена група жанрове, произтичащи от събитийна завръзка, ситуация. Осъзнавайки сложността на комикс изкуството като синтетично се въвеждат типове жанрове от разните функционални степени на изкуството: едни жанрове са като предмет на изображение и те възникват на познавателна степен: напр. такъв е портретът (биография, репортаж, очерк, интервю, хроника, приключение и др), може още да е групов или индивидуален, трудов, социален и пр.. Други типове комикс жанрове се формират на идейно оценъчна степен и при тях жанровете от сферата на изобразителното изкуство нямат място: исторически, библейски, битови, фантастични и т.н.. Художествено образната или образно съзидателната степен водят до образуване на друга система жанрове, напр. алегоричните, типажите (а не индивидуалната личност) и пр.. В процеса на комикс жанрообразуването се намесил и методът. Именно под въздействието на метода в новото време произлиза разрушението на жанровите основи. Често пъти съвременните комикси са хибридни, т.е. смесват жанрове или ги разрушават. Жанрът винаги е правил опит да разруши своята форма, да я преодолее и да премине към свободни извънжанрови форми.  Спецификата на жанровете в комикс изкуството е еднородна за европейските страни, защото се засяга тяхната същност, а не времето на възникване и изразеност в националните варианти.

Защо е необходима чистота на жанра в конкурсните комикси и тези за експозиция? Защото те са материализация на мисли и разсъждения по дадена тема и възглед към изследваните проблеми. В такъв случай важно е да се постави правилната задача, да се формулира темата в нейното развитие и покаже идеята, възгледа на автора. Такъв комикс ще е хибрид от всички гореизброени жанрови явления, но в съкратен вид. Т.е. комиксът е информационен. Информация, освен че съдържа думата форма, означава осведомяване, съобщаване на факти. Тези факти в случая се изнасят с помощта на художествени изображения, често придружени с малък текст (възможно е в някои случаи и без текст). Текстът може да има форма на коментар или реч в художествен вид. Така конкурсните комикси и тези, предназначени за изложба, трябва да притежават главните жанрови белези, но ще имат и свои критерии – сюжетно стилови.

 

За конкурса "Паралелни реалности" в клас "1 страница"

са представени 4 комикс творби:

 

  • Мила Чачова, 10 г.: "Космически сън"

 

Заглавието е добре разположено в началото на творбата, добре би било да се отбележи и авторът на комикса. Липсва уводно изложение. Желателно е при подреждането на кадрите да се разграничат образуващите се групи от тях. По логиката на възприятие този комикс е аранжиран от 3 страници, но изглежда сякаш е една и това затруднява разчитането. Прави впечатление, че разказът е почти без думи. В историята на българските комикси се срещат прекрасни творби в този жанр: „История с малко думи или малко думи – голяма история”; „История без думи, защото има само една дума”; „Приказка без думи” и т.н.. Тези класически примери дават възможност за сравнение. Названието класически се тълкува различно и затова ще поясня смисъла, с който я употребявам. Коренната му дума е от ред, разред, степен, а прилагателното – редовен, уреден. По-късно се употребява в смисъл на добър, примерен, т.е. творби или автори, служещи за пример.

Историята „Космически сън” започва изобретателно: през нощта се открехва прозорец, отваря се и влиза извънземен, пристига още един, спускат се върху спяща красавица и я отвеждат с космически кораб през междузвездното пространство на своята планета... За съжаление тъй като няма пояснителен надпис, не може да се разбере целта на отвличането, както и какво е ставало в продължение на една седмица. И защо е тази всеобща адмирация на извънземните, изразена с виковете „Ура”, не става ясно. Историята завършва с фразата „Беше само сън”. Като забележка ще се препоръчам авторът да разгледа очертанията на кадри от класически комикси, представящи „сън” и съответно да използва този общоприет знак в своите творби.

 

  • Кристина Стефанова, 12 г.: "Отвличането на кралицата"

 

Често могат да се видят комикси, при които заглавията са след няколко кадри или разположени в долната част на страницата. Но трябва да се има предвид, че те отделят едно динамично въведение от останалото развитие на историята и винаги са епизод от по-голям брой страници. За конкурсните творби, както вече се каза, е редно заглавието да е в началото или над кадрите в страницата. Прави добро впечатление старанието и художествеността, с което е направено заглавието. При днешните технологии, не е трудно то да се премести в горната част на комикса. Добре е да се отбележи и името на автора. В този конкурсен комикс също липсва уводно изложение. Препоръчително е да се избягва нелогичното сливане на кадри, както се е получило между първи, втори, седми и осми.

В тази творба е използван пояснителен текст, но той трябва да е в правоъгълна форма, за да се различава от речта. Въведението е много добро. Започва с експозиция като при старата оперета или водевила: излиза извънземен и съобщава на зрителите предлаганите обстоятелства. Последния кадър завършва с бягството на отвлечената за кралица - българска красавица, но вниманието не е концентрирано върху причината за това действие.

 

 

Заглавието е подходящо разположено в началото на творбата, дават се и необходимите сведения за автора. За съжаление творбата е репродуцирана фрагментарно и долният ред от кадри не се вижда. Трябва да се внимава, защото тази техническа причина се отразява на възприятието за завършека и цялостта на творбата и е трудно да се оцени. Дали по тази причина или от получената мрежа, геометричните граници на кадрите не улесняват четливостта на историята. Може би в такъв случай номерирането на кадрите да е компромисно решение. В историята на българския комикс има такива образци, достатъчно е да се спомене „Храбрият ескимос” на Денков. Друг вариант е разяснението на идеята от уводното изложение, но такова липсва и в този конкурсен комикс. Тази творба също е от три страници, но не са разделени ясно и дават илюзията, че кадрите са подредени върху една страница. Образите си приличат навсякъде.  Творбата е емоционално привличаща от сполучливия ритъм на дърветата.

 

  • Йорданка Кемчева, 14 г.

 

Комиксът на Йорданка Кемчева отговаря на много от показателите и условията за конкурсен комикс. Главните герои „Той” и „Тя” навсякъде си приличат. Кадрите ясно са разделени един от друг и логично се разчитат от зрителя. За съжаление липсва заглавие, както и уводно изложение на идеята. Употребата тук-там и на пояснителен текст, нещо като дикторски глас за уточнение на разните паралелни реалности е желателно за конкурсен комикс. Тази творба може да се посочи като образец при изграждане на една страница за настоящия конкурс, разбира се трябва задължително да се озаглави и посочи автора.

Както се видя от анализа всички творби имат нещо хубаво, имат и евентуални забележки. Някои могат да ме критикуват: "Вижте той удря веднъж по клинеца (пирона), веднъж по подковата на коня, за да не го боли", т.е. ту укорява, ту хвали. Но трябва да признаем, че този конкурс по фантастичен комикс, който се организира за втора година е необходимо да се поощри и да му се помогне да намери подходящата си форма. Видяхме миналата година творбата на Маги Гърдева "Господарите на телепорта" как даде насока и тази година има 4 комикс „1 страница”. Разбира се, трябва да се продължи да се дълбае именно в тази насока. Комиксите от „1 страница” не е задължително да са в хоризонтален формат, могат и вертикално да се подреждат кадрите, както е при листовете от Епинал, Франция. Това е въпрос на вкус и предпочитание, на творчески поглед.

 

Тази година поуките са:

Ясно да се разграничават кадрите, задължително посочване на заглавие и автор, интригуващо въведение или изясняваща предлаганите обстоятелства експозиция и концентриране върху ритъма на изображенията. Да се внимава за качествено репродуциране, да се избягват нелогични сливания на кадри, да се насочва поглед на зрителя или да се улесни чрез номерация от цифри.

Ще очакваме в следващия конкурс в клас „Една страница” да започне употребата на уводно изложение и ясно разделяне развитието на идеята на главни части и сполучлив край.

 

Изказвам благодарност на авторите участници в Конкурса „Паралелни реалности”, клас „1 страница”, за старанието и интересните резултати! Очакваме през следващия конкурс нови творчески върхове!

 

На изображенията:

1. Йорданка Кемчева
2. Маги Гърдева,"Приключенията на необикновената котка Зина"
3. Мила Чачова, "Космически сън"
4. Кристина Стефанова, "Отвличането на кралицата"

 

Георги Чепилев, член на журито в конкурс за фантастичен комикс "Паралелни реалности"

Още по темата в "Диаскоп":

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.