Георги Чепилев за конкурса "Паралелни реалности": Емилиян и Станимир Вълеви "Месингово сърце с райета и зъбчати колела"

11.09.2018
Снимка 1

В конкурса „Паралелни реалности” се получиха два комикса за състезание в обем над 1 страница. За съжаление те затрудняват оценяването, тъй като едната творба е от 4 страници, а другата от 28 страници. Но и в техниката на рисунката те са в различен стил. Намирам за необходимост да анализирам тези различия.

В рисунката на комикса от братя Вълеви се вижда прийом на съпоставяне на светъл силует на тъмно и тъмен силует на светло. Ще се задържа малко повече на този пример. Защото това съпоставяне при даденото технично изпълнение ми изглежда донякъде „спорно”, но за това пък много смело.

Рязко е изразена напрегнатостта, илюстрираща идеята, чрез тъмен щрихован фон, контрастиращ със светлата манта на персонажа „Човката”. Това си има своя изпълнителска логика, но плътната заливка с „туш” (условно казано) в решението на главата на „Човката” изглежда някак си завладяващо. В рисунките се констатират два принципа: светлосенъчен и цветови. Светлосенъчно скулпторно с резки контрасти са клюна на „Човката” и бялата му дреха. Те се противопоставят на съвсем другата трактовка на главата му, изпълнена на цветови принцип, без намек на обемност. В нея фигурира само бял (при очилата) на фона на черен цвят (на главата). Контрастното съчетание тук не разбива целостта на изображението. Това се оправдава от закономерността на нашето възприятие на предметната форма. Значи като цяло рисунката се основава на пространствен принцип, но на места като главата на „Човката” решението е локален цвят, което не съвпада с останалото пространствено изображение (напр. обемните скалите от 1 стр. или машината от 2 стр.,книгите от библиотечния рафт и др.).

В малко по-друг план е решен последния кадър на 3 стр., изобразяващ „мистицизъм и магии”. Тук главната роля принадлежи на линиите, съчетанието на които създават рязко контрастна цветова игра, докато другите кадри, напр. тези с цветови тигрови петна, усилват цветовата контрастност и последният кадър постига забележителен декоративен ефект.

Любопитно е, че има в комикса изображения с ясна обемност и други изображения плоски или контурни. Логика в рисунката на комикса неоспоримо съществува, защото всичко, отдалечаващо се от очите на зрителите, според оптическия закон, губи своята обемност. Пак ще кажа, рисунките на братя Вълеви имат своя художествена логика, отговаряща на идеята им и авторите са проявили смелост за решението да използват такъв синтез.

Комиксът като обем от 4 страници е подходящо решение за конкурсно състезание. Забележка имам към излишната информация – личния „blogspot.com” не би трябвало да се изписва върху конкурсна творба. Такъв текст спада към рекламите, а те имат друго предназначение.

За съжаление и при тази конкурсна творба липсва уводно изложение за идеята на разказваната история. Повтарям, тя е необходима и задължителна за малките комикс жанрове за конкурс или изложба. Изключение правят историите без думи, комикс интервюта и подобни кратки форми, но те не са конкурсен вид, а в помощ на журналистиката.

Комиксът на братя Вълеви щеше да спечели от яснота на възприятие при използването на уводно изложение. Ако се постави такова, тази творба може да се счита за образец за условията на конкурса. Такова едно изложение трябва да дава планът на идеята. Уводът по мой поглед трябва да е след заглавието, но отделено по някакъв художествен начин. Възможно из комикса да се поставят и няколко пояснителни текста като самостоятелни групи, които да разделят главните части на концепцията, но това е за случаи, когато творбата е замислена като роман в картини и времето в нея е по продължително. Времето в един роман обхваща голям период. Литературните специалисти от журито трябва да оценят идеята на тези професионално направени комикси.

 В някои страни с напреднало комикс изкуство такива кратки комикси, подобни на братя Вълеви и предназначени за конкурс, ги отпечатват в каталог или самостоятелни книжки, листове. Издателите ги преглеждат и тъй като са ясно структурирани те избират за сключване на договор, тези което им харесват и подхождат при издателския план. На други места  ги експонират в кратък вид на изложба, където става оценъчното журиране от организаторите или избора на издатели и пр.

 

Още по темата в "Диаскоп":

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.