МЕТАМОРФОЗИТЕ НА КРАТКИТЕ РАЗКАЗИ В РИСУНКИ

07.06.2013
Снимка 1

В рубриката "Комикс изкуството в 24 реда"

За българската приказка без думи „Пакостниците”

В повествователните картинки музикалните инструменти имат значението на любовен символ. Значението на духовите инструменти е известно още от античните изображения, а средновековната астрология нарича музикантите „деца на Венера”. Музикалните инструменти са контраст на оръжията за война в сцените при Венера и Марс, например „Амур – победител”. Много популярна е алегорията за юношата, който захвърля своята шпага и хваща музикален инстумент. В качеството на атрибути те са по-скоро на страната на порока, отколкото на добродетелите.

Разглеждайки късите български разкази в рисунки, се забелязва, че в разгръщането на сюжета изведнъж се появява преломен момент. След този неочакван обрат посоката на развитие е сменена и наситена с перипетии. Задачата на това възлово събитие е сюжетът да се преосмисли от друга гледна точка. Събитие изневиделица, прекъсващо обичайния ход на историята (като всява смут в героя или героите от непознатата нова ситуация) е често ползван принцип в приказките.

©"Диаскоп"