Излезе от печат Алманах "Любослов" 2018 - един от живите мостове на словото, издание на Съюза на българските писатели в САЩ и по света

08.02.2019
Снимка 1

Седми пореден брой на годишник "Любослов" 

44 автори, 324 страници

 

НАШИТЕ МОСТОВЕ

Казват, че в миналото, когато старите майстори строели мостове, за да могат конструкциите им да издържат изпитанието на времето, да не рухнат и да не убият хората, преминаващи по тях, в основите им е трябвало да бъде зазидана душата на някого.

На скъп, ценен и много обичан човек. Някой, по който мъката и страданието, след като си отиде, да бъдат толкова силни и несломими, колкото силни и несломими да бъдат и основите на мостовете, които се изграждат.

Ние, имигрантите, сме нещо като тези мостове. Мостовете, които ни свързват с това, което сме били и с това, което сме днес. В тези мостове ние сме зазидали най-съкровеното, което сме имали. Зазидали сме миналото си, мечтите си. Душите си.

Зазидали сме самите себе си в тях! Зазидали сме, защото въпреки пътищата на живота и съдбата, по които преминаваме, не искаме да изгубим пътя, който да ни отведе към тези мостове. Към нашите мостове!

Мостовете на болката, но и на надеждата, на страданието, но и на изкуплението. Мостовете, които да ни помогнат да не изгубим обратния път към домовете, от които някога сме тръгнали. Да не изгубим пътя към приятелите, към роднините, а може би и пътя към старите любови, които сме оставили, ей там, някъде назад в нас.

Мостовете, които да ни помогнат да не загубим пътя към земята, от която сме потеглили. Мостовете към нашата България.

Алманахът „Любослов“, който ние имигрантите в Чикаго, от Съюза на българските писатели в САЩ и по света, издаваме вече седма година подред, е един от тези животоспасяващи, жизнено необходими за нас мостове. Той е най-съкровеното дело, което можем да направим заедно с всички вас, обичащите българското слово по света, за да останат тези мостове живи.

Чрез алманаха „Любослов“ ние не търсим слава. Не търсим признание. Не търсим печалба. Това са неща, които ние никога не сме целели. Това, което сме искали и искаме е - да не загубим пътя към нашите мостове. Мостовете към себе си. Мостовете, в които зазидахме душите си.

Благодарение на вас, скъпи автори в този алманах, благодарение на вас, скъпи читатели и приятели, тези мостове никога няма да се сринат.

  • Симеон ГАСПАРОВ - председател на Съюза на българските писатели в САЩ и по света

 

Авторите в "Любослов" 2018  

Александър Арнаудов 
Анелия Велева 
Адриан Иванов
Ангел Колев 
Божидар Пангелов 
Васил Анастасов 
Васил Гюров 
Виолина Б. Иванова 
Весела Кучева 
Виолета Кунева 
Владислав Христов 
Владимир Шумелов
Георги Ганев 
Георги Налджиев 
Георги Ряпов 
Гергана Егова – Динева 
Добри Карабонев 
Евгения Атанасова 
Елена Димитров 
Здравка Владова – Момчева 
Здравка Евтимова 
Иван Тодоров 
Илия Консулов 
Ина Иванова 
Йорданка Белева 
Керана Ангелова 
Костадин Жеков 
Кремена Кирилова 
Людмила Билярска 
Людмила Калоянова 
Марин Маринов 
Мария Игнатова 
Милена Славова 
Миролюб Влахов 
Михаил Цветански
Наско Гелев 
Недялко Цонев 
Петър Чухов 
Силвия Недкова 
Симеон Гаспаров 
Стефан Гончаров 
Христина Мирчева 
Христина Панджаридис 
Христина Радомирова
 

Съставители и редакция:
Виолина Б. ИВАНОВА
Симеон ГАСПАРОВ
Оформление на корицата: Иво РАФАИЛОВ
Използван е фрагмент от картината на Найден Петков „На нивата“
Предпечат и дизайн: Нели Иванова-КЕХАЙОВА
Издание на СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ В САЩ И ПО СВЕТА
Чикаго, 2018

 

Още по темата в "Диаскоп":

 

 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника!