Съобщение: Награда "Диаскоп" за авангардно, паралелно и независимо комикс изкуство

22.02.2019
Снимка 1

В началото на м. януари 2019 в комикс дружество "Диаскоп" - Пловдив, се състоя широко съвещание за обсъждане "присъждане награда за българско авангардно, паралелно и независимо комикс изкуство". Обсъждането премина без особени възражения и се реши: в основата на бъдещия проект освен наименованието на наградата „Диаскоп”, задължително да се отрази името на град Пловдив в чест на ЕСК. Предложението не повдигна аргументи "против" с основанието, че в юбилеен лист за комикс култура "Диаскоп" през 1991 г. е отпечатана обява за художествен конкурс с награда "Пловдив".

Но миналия ден още веднъж внимателно се разгледа предложението и оживено се възрази, че награда "Пловдив" вече е ежегодно отличие на Община Пловдив (за ярки културни постижения). Изказа се съжаление, че по причина на българското законодателство, българското девето изкуство е в неравностойно положение сред осемте останали изкуства - т.е. липсва раздел "комикс изкуство" и комикс артистите нямат възможност да се състезават за престижната награда.

По тази основна причина и други второстепенни съветът реши: Комикс дружество "Диаскоп" да връчва поощрителна награда за Независимо комикс изкуство "ПЛЪП-КОМИКС".

Съществува мнение, че името Пловдив е заето от траките, от Пулпудева. За пловдивското комикс дружество, ПУЛП има и друго измерение – напомня Pulp art. Гръцкото име на град Пловдив е било Филипополис и предположенията на учените са, че Пулпудева е тракийският превод. В един апостол, препис от 12 век на старобългарски език, в предговора на първото послание св.ап. Павел към солуняните пише за македонския град Филипи, носещо също името на  Филип II – Плъп див Македонски. Оттук става ясно, че Плъпъдив е станало Пулпудева. Т.е. тракийското название в първата си част „Пулп” съдържа превода на гръцкото име Филип.

Виж статията в „Диаскоп” - „Старинни църковни ръкописи възобновяват името на Пловдив: из спомените на Йоаким Груев.

„Ти си бил измислил за града Филибе ново име Пловдив и си го въвел в употреба между българите с цел да представиш града и околията му за български, за да им вдъхнеш желание и кураж да отхвърлят турската власт, та да направят Пловдив столица на българското царство”, беше новото ми обвинение.

Отговорих: „Названието Пловдив не е измислено; то е старо име на града, известно на народа по много места и го има забелязано и по старите книги, каквито се намират по манастирите като Бачковския и Кукленския, които са в гръцки ръце, па и у българската митрополия има такава вета книга, където е записано името Пловдив от преписвача на книгата.“

Името Филип означава „любител на коне”, от гръцкото „филео” – „обичам”. Предложението в пловдивското комикс дружество е да се напомни за  името Плъп, (Пулп, Филибе, т.е. Пловдив)  само изобразително: във вид на бял кон, различаващ се от американските„Dark Horse Comics” и „Manga”.

Белият кон трябва да напомня за изгорените и унищожени комикси през всички диктатури и времена, както и борбата за свободно независимо творчество. В миналото на България има достоверен случай за умишлено изгорена библиотека със старобългарски книги, заедно с един бял кон, който не могъл да се спаси.

Възложено е да се проектира подробно предложението с фокусиране върху следните задължителни елементи: бял крилат кон, устремен към висините, за да се спаси от пламъци, и девиз: "Светлина и Надежда".

Понятията от трите изтъквани аспекта на пловдивската комикс награда: авангардното, паралелното и независимото до настоящия момент се обсъждат само за вътрешна употреба. Следва да се има предвид, че тези основни аспекта за пловдивските комикси са продиктувани от парадоксалните особености на българското комикс изкуство. „Независимо” - защото веднъж и завинаги пловдивските комикси, по причина на българското законодателство, са лишени от финансова връзка с частния капитал. В случая не става въпрос  за финансиране за реализиране на единични проекти или спонсорство. Това отношение обаче дава до голяма степен свобода от идеологическа опека. Но „Независимостта” може да се изясни само в тясна връзка с „Паралелните комикси” – защото в България се забелязва склонност към влагане на частни капитали към вносно производство и упорство за нормално развитие  на българското комикс изкуство. В системите на другите страни вносът и дистрибуцията не пречат на родното изкуство. Ето защо съвременните български комикси се развиват в атмосфера на ясно изразена взаимна враждебност. Отчаяните вопли за помощ от държавата ( не толкова, за да положи някакви грижи, а да направи легално деветото изкуство у нас) само усилват независимостта на българската продукция.

Що се отнася до „Авангардното” при всички разнообразни творчески програми се отделят следните общи черти: авторите заемат протестна (бунтарска) позиция, но трябва да се има предвид, че у нас комиксите винаги са били проводници на демократични и хуманни идеи. Това безусловно важи и за пионерите на родните комикси, повечето от които са били революционери за свобода. В България не може да се възроди ъдърграунд комикс движение по причина, че това не е българско явление. Антитрадиционализмът от 60-те години в чужбина, насочен срещу Етичния Комикс Кодекс, у нас не може да се приложи нито срещу изданията на социализма (защото те надживяват ъндъргаунда и освен това не допускаха никаква опозиция), нито срещу свободата на демокрацията (защото опозиция на свобода е диктатура).  По тези причини пловдивското комикс дружество предпочита да работи „Независими комикси” с отказ от академичните (институционни) в страната норми и с ориентиране към примитива и низовите форми на самодейното изкуство. Реалностите на комикс дружеството от Пловдив са:непрестанно  експерименти в безсюжетния комикс, проучване на българския комикс език, взаимопроникване на изкуствата ( литература, кино и др. взаимодействия) и пр..  Що се отнася до отричането на изкуството със стремеж към масова културна продукция, днес с признаване комиксите за изкуство то става невъзможно. Както се каза, изход е спасението във формите на самодейното традиционно изкуство.

 

От Дружеството

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.