Стилиана Георгиева: "Даниел Дефо на позорен стълб с отрязани уши и лавров венец"

02.07.2019
Снимка 1

До УС на комикс дружество „Диаскоп”, гр. Пловдив

Предложение за комикс в жанр „Житие-битие”

 

Актуалност на темата

След няколко дни ще се чества в света на комикс изкуството „80 години Батман” -  символ на справедливост, смелост, решителност, герой, който води неуморна борба с нарушителите на закона и реда. Справедливостта е най-главната фигура, регулираща действието на гражданите, база за останалите добродетели.

Личен поглед към темата

В моя комикс искам да покажа европейски поглед по темата: алегоричната фигура на Истината се вижда върху средновековни псалтири заедно с трите добродетели – Милост, Справедливост и Мир. Идеята за Истината се изобразява още в гръцкото антично изкуство, предимно в темите „Истината е дъщеря на времето” и „Времето, откриващо Истината”.

Съобразявайки се със съвременните насоки в развитието на европейските комикси, желанието ми е да реализирам идеята в документален жанр по факти от европейската история.

Исторически факт

През 1703 г. Даниел Дефо, автор на „Ронинзон Крузо”, е осъден да бъде привързан на позорния стълб, а после и на затвор заради памфлета си „Най-краткият начин за справяне с несъгласните“. Дефо е бил първият човек, привързан за позорния стълб, който след това се е превърнал в национален герой.

Описание на факта

Направих няколко стъпки в проучването на цитирания факт от живота на Даниел Дефо с цел да изясня  подробности.

Авторът на „Робинзон Крузо” е бил човек с прекрасна и честна душа: със страст се отнасял към всичко, което предприемал - бил застъпник на бедните и угнетените. Затова имал печална съдба и значителна част от своя живот прекарал в затвори. Заради брошура със споменатия памфлет осъдили Даниел Дефо да бъде привързан към позорния стълб и да му се отрежат ушите. Заповедта била изпълнена и писателят бил завързан така, че неговата окървавена глава оставала неподвижна в отвора. Поставен бил в такова положение, за да може тълпата да го замерва с гнили ябълки, картофи, портокали и подобни. Когато настъпило утрото и бледото окървавено лице на Дефо започнало да гледа от стълба към публиката, настъпила невероятна тишина. Никой не хвърлил нито една ябълка и не изговорил никакви оскърбителни думи. Защото всички знаели що за човек е Дефо. Един от тълпата поискал да го повдигнат и сложил венец на обезобразеното чело на писателя.

Идея

Такъв външен вид има Истината в образа на действителна европейска личност. А поуката е:  ако някога човек намери Истината – бедна, презряна и оскърбена, завързана за позорен стълб, този момент ще е велик в живота му, достатъчно е да прояви смелост и сложи венец на челото й.

Практическо значение на комикса

Няма съмнение, че от подобен сюжет ще се интересуват и чуждестранни любители на комикс изкуството. Убедена съм, че ще бъде разбрана и оценена българската традиция в биографичния комикс жанр.

Заключение на дружеството

Идеята Ви се възлага за реализация от комикс дружество „Диаскоп” със следните забележки: комиксът да бъде само с 5 изображения, текстът да е изящен и не повече от 20 изречения. Желателно е да бъде преведен художествено и на чуждестранни езици. Комиксът ще бъде допуснат на изложбата „Седем години – Пловдивски електронен бюлетин за българска култура, комикси, художници и изкуство”.

 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.