Онлайн уроци "Чудният свят на комиксите": "Азбука в картинки или никак не е сложно да се рисува"

27.03.2020
Снимка 1

За най-малките любители на комикси

Комикс граматика

"Всичко за рисуване на комикси и манга"

Продължение от първа част тук

Втора част тук

Трета част тук

Вие, децата, обичате движението, придавайки по-малко значение на формата и когато рисувате. Ако успеете да представите фигури в движение, ще можете да предадете и мисълта си с по-голямо чувство.

Ето защо трябва да се научите как става това по най-лесен начин.

Всеки може да рисува, но не всеки е художник. Когато се записва мисъл, всъщност се рисува. Всяка буква е малко изображение на звук, малка рисунка. Рисуване означава да се изобразява нещо чрез черти или линии, затова и не е толкова сложно.

Рисуваната писменост не е живопис, макар границата между тях да не е ясна. На картината се запечатва нещо видяно, преживяно и т.н., с единствената цел да бъде обект на художествено естетично съзерцание. При рисуваната писменост художествеността при предаване на изображения в повечето пъти не е толкова важна. В тези случаи тя е бегла скица и само средство за предаване на съобщение. Човека, животното или предмета могат да бъдат нарисувани цели и с всички детайли или, обратно, условно. Едър рогат добитък може да се обозначи само изобразяване на главата с линиите на обърната буква „А”. Абстрактните понятия могат да се изобразяват символично: студен – течаща вода, яде – човек приближава ръката си към устата си.

 Но художникът не само рисува и копира това, което вижда. В своите картини той ражда художествен свят и там познатите неща изглеждат сякаш невиждани до този момент. Защото художникът добавя елементи за разбирането на предметите. Ето защо рисуването в комиксите е свързано с техническото майсторство и се използва за предаване на съобщения от специфичен характер. Докато предаването на художествени мисли или символични понятия е в областта на творческото вдъхновение.

Съществува един среден вид между двете области – тази на начертаните букви, предаващи звучене и картинната писменост, предаваща смисъла. Този среден вид са ребусите – с помощта на звуков ребус е възможна замяна на дума, която не се поддава на изобразяване, с дума, която има сходно звучене. В такива случаи се допуска отсъствие на смислови връзки между изображенията.

Практически задачи

1. Превърни всички букви от азбуката в живи букви: някакви фигури, предмети или животни. Например: агне като буква „А”, може още като акула, козичка и др; ходещ човек във вид на буквата „Х”; глава лук с върха нагоре - във вид на „Л”; рибка във вид на „Р”; жаба или жираф във вид на „Ж”; щъркел във вид на „Щ”; или самовлюбен цар от древна монета: короната и част от накъдрената му прическа са като буквата „Ц” и т.н., ти ще проявиш въображение и азбуката ще е само твоя.

Може да ги събираш в групи по теми: дом, семейство, котка и т.н.

2. Напиши дума с помощта на тази нова азбука.

3.Напиши фраза или послание със същата азбука.

4. Подпиши се с твоята изобретена азбука.

Препоръчана помощна литература

1.Прочети „Йероглифите” от Братислав Иванов (книга за китайски и японски йероглифи)

2.Прочети от „Малкият принц” абзаца, където героя разпознава рисунката на боа, глътнала слон.

3.Разгледай книгата на Огнян Георгиев „Вълшебните, игриви, живи БУКВИ”. Изд. „Захарий Стоянов”, София 2005

За да знаете повече

Разгледай задълбочено и копирай заглавието на първия български комикс в съвременен вид „Таласъм”. Негов художник е зограф Георги Данчов. Изданието излиза през 1890 г. в гр. Пловдив.

Текст: Георги Чепилев

 

Георги Чепилев: "Изкуството на комикса"

History of  Bulgarian comics - Plovdiv 2019

Визитна картичка на Диаскоп

Благодарствено писмо 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.