Модерният човек: "Д-р Л. Светозаров за творчеството на Евгений Рихтер"

29.03.2020
Снимка 1

Материали за комикс на тема

"Справедливо социално общество"

по идея на Георги Чепилев

Евгений Рихтер е един от най-видните политически дейци на Германия и един от най-добрите познавачи на социализма и социалистите. Неговите мисли по социалните въпроси накратко могат да се отбележат така: в името на напредъка и справедливостта със стремеж за свободно и справедливо социално устройство на обществото и държавата. Абстрактно приема, че социалистите, без работа над човешкия дух, посредством революцията вземат „връх” и побеждават стария „гнил” обществен ред, но такъв ред, в който отсъства етично повдигната човешка личност се преобръща в пълна анархия и взаимоизтребва. Авторът показва в своите трудове, че с игнорирането на душата на човека и нейния нравствен напредък, е невъзможен абсолютно никакъв прогрес. Външният напредък, неоснован преди всичко на душевното развитие на човека, е напредък привиден и заслепително довежда към разрушение на постигнатото и към анархия в човешкия труд и отношения.

Наистина социализмът и на Запад се разпространява, особено между някои интелигентни сфери, просто като примамлива идеология. Социалните условия и нужди на Запад засилваха социалната мисъл. На тези условия и на тази мисъл се дължи социалната наука и в частност социализма. Не че социализмът е най-вярното теоретическо разрешение на социалния въпрос и не че социализмът като партия е единствения фактор, който прави нещо за подобрението на социалните условия. Развитието на социалистическото учение показва, че социализмът никак не е безапелационна догма на социалната мисъл. Самият социализъм, самите социалисти потвърждават, че оформеният досега социализъм съвсем не е „последна дума” на социалните условия и на социалната мисъл.

Социалистите в сантименталните си фантазии пред работничеството отиваха толкова далеч, че проповядваха омраза и насилие и рисуваха бъдещите социалистически картини в невиждана и несънувана форма. Но в това време на Запад се появиха личности, които виждаха не само опасността, но и фалшивостта на социализма. Тези несоциалистически социали виждаха социалната несправедливост и търсиха начин на премахването, устройваха дружества, подпомагаха работничеството, влияеха и направляваха държавата и по пътя на социалното законодателство. Това несоциалистическо направление за социални реформи, за социална справедливост изникна и се засили не само между интелигентните граждански сфери, но и между работничеството. Това направление посочва, че съвременното социалистическо учение е неверно от социално политически поглед и опасно за човешкия напредък. То показва, че социално преустройство, основано на враждата и грубите инстинкти за първенство и наслада, е не само ден до пладне, но такова преустройство ще разруши и онази общочовешка и социална култура, която така или иначе, в такава или онакава доза е достигната до днешния ден.

Истинско социално устройство – въз основа на социалната справедливост – може да се постигне само тогава, когато съвместно се обръща внимание на психологията на хората, и на обществено-икономическите и нравствено-социални закони.

Държавата може, и трябва, да стане и социална преустроителка, като повдига нравственото състояние на гражданите си и едновременно като въвежда социално-правови закони, които отстраняват социалната мизерия и въвеждат принципа на социалната справедливост.

Обществото също трябва да се води към принципа на тази социална справедливост, а не ръководени от сантиментални социални картини, от омраза и кървава борба. Необходимо е ръководене ото зачитането на собственото и чуждо човешко достойнство, от повдигането на нравствената стойност на духа си, от верни доказани от науката и историята социално политически начала.

Д-р Л. Светозаров, 1907 г.: За творчеството на Евгений Рихтер

(със съкращение)

 

Проектни рисунки на тема "Модерният човек":

©Стилиана Георгиева - Stella

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.