Стилиана Георгиева – Stella: "Формата на кадрите в комикса"

12.04.2020
Снимка 1

Истинската цел на модулната система, образуваща мрежа или решетка в комикса, е да се композира, да се достигне пропорция и поезия. Някои автори на комикси ползват математичен инструмент, за да внесат хармония в произведението, да обединят и свържат в единство кадрите, които са върху една плоскост, т.е. на една страница. Чрез този метод пропорцията става единство, разнообразие, ритъм. Много художници, дори Леонардо да Винчи, са вярвали в една изчислима красота, постигната с математически средства. Може ли комиксът да се съобразява с геометрия и с математически отношения? Отговорът е положителен, макар в изкуството да няма правила – има успех или несполука и математиката е само трамплин за вдъхновението и идеята. Но практиката доказва, че не трябва начинаещият автор на комикси да се отнася безотговорно към този метод. Очевидно е, че модулното конструиране и мрежата (решетката) в комикс изкуството активно влияят на композицията. Свидетелства са всички прекрасни комикси, доказващи, че не пренебрегват математиката. Всяка комбинация от хоризонтални и вертикални линии лежи в основата на модулната система. Древногръцкият главен проектант на Акропола Фидий демонстрира познаване на възможностите, които предоставят пропорцията, наречена „златното сечение”. Пропорция означава съразмерност, напр. между отношение на две линии. Определение на структурата на тази естетична форма се намира в книгата на Лука Пачоли, който обменя знания с Леонардо да Винчи. Но „златното сечение” не е единственият способ за получаване на хармонични пропорции. Важна роля за деление на пространството имат някои съчетания, основани на обикновения квадрат. Известно е, че живописците избягват квадратния формат, с изключение на авторите, работещи серии от картини. Трябва да се знае, че квадратен кадър, на който една от страните е с незначителна величина по-голяма от другата, поражда движение. Той е открехнат, въздух минава през него, не е затворен и повторението не е строго, затова има живот. Това е най-привичната решетка за комикс страница, образувана от равномерни хоризонтални и вертикални линии.

Първо искам да уточня какво се разбира под фигура на кадъра, т.е. рамката му. Част от плоскост, заградена от всички страни се нарича фигура, а пределът е границата и периметърът. Когато фигурата на кадъра е заградена с прави линии, се нарича праволинейна. Когато е заградена с една или няколко криви линии, е криволинейна. Линиите, които заграждат фигурата на кадъра се наричат нейни страни. Ако четири линии имат такова свойство, така че отношението на двете от тях да е равно на отношението на другите две, тогава те се наричат пропорционални. Когато всички ъгли са прави, се нарича правоъгълник, а когато и всички страни са равни се нарича квадрат. Големината и съотношението на страните в един кадър, т.е. формата, се ползват от принципа: едната страна се отнася към другата, както страната на квадрата към диагонала на същия. Диагоналът и страните на квадрата са несъзмерими и образуват хармонични деления, а те могат да се ползват като трамплин при конструиране на комикс страница. Правоъгълник със златно сечение може да се построи и с помощта на дъга с радиус, равен на диагонала от половин квадрат.

Добре е за комикс авторите да разучават произведенията на Мондриан, Модулора на Льо Корбюзие, картините на Хуан Гри и др. Много организми, особено растенията, се подчиняват на общоизвестният ред числа – 2:3, 3:5, 5:8, 8:13, 13:21 и т.н.. Този ред съдържа някои любопитни математични свойства. Ако са разположени като дроби, знаменателят на всяка дроб представлява числителя на следващата и всеки знаменател представлява сумата от предишния числител и знаменател. Този ред е непосредствено свързан със златното сечение, с идеалната пропорция, която се получава с такъв образ: по-късата част се отнася към по-дългата, както последната към цялата линия. Наличието на тези пропорции в растенията може да се обясни с действието на механични сили. Пропорцията, представена от такива фигури особено много се харесва, а произведението доставя удоволствие (виж математическата форма на кутийките в пчелната пита). Камбанарии или кули са пример за безсъзнателно използване на този принцип – разстоянието между етажите е намалено и съоръжението е издигнато в същата пропорция, която забелязваме между надебеленията при растежа на тръстиката.

 

Стилиана Георгиева – Stella, секретар на пловдивското комикс дружество Диаскоп

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.