Наука за човека - из разговор на Пабло Пикасо, 1966 г.

14.04.2020
Снимка 1

"Съжалявам само за едно -

че през целия си живот не съм нарисувал нито един комикс"

Пабло Пикасо

Как мислите, защо аз датирам всичко, което правя? Защото не е достатъчно да се познават само произведенията на художника. Необходимо е още да се знае кога те са правени, защо, как, при какви обстоятелства. Без съмнение в бъдеще ще възникне наука, която ще нарекат... може би „наука за човека”. Тя ще се стреми да проникне в човешкото общество чрез посредничеството на твореца. Често мисля за тази наука и искам да оставя за нея колкото може по пълна документация. Ето защо винаги поставям дати на всичко, което правя.  

Кои са науките, ориентирани към човека? Такива като биология, генетика, медицина, биохимия, биофизика.  През тази бъдеща епоха водещи при управлението на правителствата ще бъдат професионализмът и знанието.

Подготвено по архивната фототека на пловдивско комикс дружество "Диаскоп"

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.