Стилиана Георгиева- Stella: "Какво означава името Европа – бяла или тъмна?"

16.04.2020
Снимка 1

През 2008 година в пловдивски Исторически музей се направи представяне на специализираното издание за комикси „Диаскоп”. Броят бе юбилеен в чест на „Годината на комикса” и темата „Героят на праисторията” се избра по случай 40 годишнината от френския комикс „Рахан”.

В комикса „Някога край Искър” се прави въведение към първия исторически период на Европа:

„Да се пренесем мислено назад в епохата, когато тази пещера е служила за жилище: според науката това е било преди десетки хиляди години! Тогава Европа – „изникналата от вълните земя”, е имала двойно население. Пришълци от монголската раса, покорили и разпръснали туземците и по-късно – индогерманци от Азия, които разделили местното население на две. Но да оставим това! По-важно е, че за изходна точка имаме варварско население, вярващо в суеверия. Векът на суеверията е първият исторически период на Европа. Според Библията старокаменният период е от времето на съграждането на Вавилонската кула. До издигането на „Домът на Бела” спазвали закон, който давал на човек право на пълна власт над всички земни същества, но не и над себеподобните. Исполинът Нимрод (от еврейски „нападател”), внук на Хам, употребил своята сила за притеснение на по-слабите. Изнамерил пропаст с кипяща черна смола, която използвали като цимент в градежа, посветен на светлината и огъня. Бягащи от насилие и измами, потомците на Иафет (големият Ноев син) стигнали Европа”.

Цитирам текста от този комикс, защото искам да споделя следния спомен по време на направата му, на който бяхме очевидци от кръжока към дружество „Диаскоп”. Времето до отпечатването на броя бе извънредно кратко, а художественият ръководител Георги Чепилев трябваше да реши възникналата задача: „Как Европа е получила името си?”, тъй като нямаше обяснение в сценария. При изследванията и събирането на материали по темата, наличните факти посочваха две различни значения:

1. Името Европа значи бяло, за което казват, че целият този материк е получил названието си от онова на финикийската красавица. Юпитер, очарован от нейната красота, се преобразил на бял, т.е. слънчев бик, и в дрезгавината на вечерта открадва Европа, пренасяйки я на гърба си през морето. Митологията обяснява, че богинята на луната се носи от царя на етера (или чистия въздух на горните атмосверни слоеве) от Изток към Запад. И защото на този континент живеели белите хора, те решили да ù дадат името Европа.

Но резултатите от изследванията показват и 2.  Че гръцкият корен на думата означава нещо разтеглено на далеч, нещо простиращо се, както и „тъмно”. И в семитския произход означава „вечерна страна”, а на арабски се нарича „запад”.

Европа била най-малката от трите части на света според науката на древния свят. Името се среща и за обозначение само на Северна Гърция, за което свидетелства Херодот.

Имало още един нерешен проблем в древността: Има ли Европа граници на Север? Страбон признава, че това е преимуществото на Европа и благодарение на разнообразието в териториално отношение произтича изгода за развитието на жителите.

Интересно би било да се направи нов комикс от пловдивското дружество, в който да се изясни как Европа е получила името си и какво означава то. Бяла или тъмна е Европа?

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.