Георги Чепилев: "За езика на комикс сценария"

23.04.2020
Снимка 1

При написване на комикс сценарий е необходимо да се ползва прост и конкретен език. Пише се лаконично и ясно. По принцип се възприема да се пише в сегашно време, защото в комикса всичко се развива в сегашно време заедно с изображенията.

Какво е значението на думата „сега”? Тя се употребява в двоен смисъл: като наречие за време (хронологическа последователност) и като наречие за обстоятелство. Временният смисъл на думата „сега” може да се съпоставя с „кога”, напр с „после”.

 В други случаи сочи  завършено събитие на един отдавна чакан и вече настъпил час, на един върховен момент, те. това е едно „сега” само в сравнение с изтекло минало, но не с бъдещето, каквото няма да настъпи и не се очакват вече никакви промени.

Но има и трети случаи, когато „сега” е било от самото си начало едно постоянно настояще, безотносително към някакво минало или бъдеще.

За изясняване може да заменим думата „сега” с изразите: „фактическото положение е такова”, или с думите „ето, че”, „ето на”, „в действителност”, „в същност” и т.н.

 „Сега” и „ето” съдържат фактическа даденост, очевидна сама по себе си и ненуждаеща се от никакви други доказателства.

Думата „сега” много често се употребява като един своеобразен съюз между две разказни положения или като особено изразно средство за логическо ударение, за привличане вниманието на слушателя.

Комиксът е разказ в действие, а не преразказване, затова е само настояще. Всичко се разказва в развитието на действието и действията постепенно се извършват пред очите на зрителя.

Всеки глагол изразява нещо, което се сбъдва във времето и показва кога става едно действие. То може да бъде действие, което лицето или предметът върши или понася или пък състояние, в което се намира. В повечето случаи това действие или състояние се явява определено по лице, число, време и начин.

Основни форми на глагола се разглеждат в три отношения към мислите: 1. Сегашно (настояще) време;2. Минало; 3. Бъдеще. Специалистите твърдят, че на земята има само един език, при който съществува глаголна форма и за вечно време.

 Формата за сегашно време изразява действие или състояние, което трае в момента на съобщението. Глаголната форма за сегашно време е основна в българския език. Чрез формата за сегашно време се предават и минали действия, особено когато се наложи да се оживи и онагледи разказа за минали събития и случки, на които не сме били и не сме могли да бъдем очевидци. Към същия начин на изказване се прибягва и при предаване съдържанието на художествени произведения за борби, случки и приключения. В такива случаи сегашното време се нарича историческо.

Особено често се употребява сегашното време в пословиците и поговорките, афоризмите и сентенциите, правилата и законите, с които се изказват истини със значение за всички времена.

Чрез формата на сегашно време се изразяват и бъдещи действия, особено когато съществува увереност в сбъдването на това, което се желае и очаква. Частицата „ще” - също е глагол, се поставя пред глаголната форма за сегашно време. Глагол, който означава действие, което тепърва ще се върши, е в бъдеще време.

Глагол, който означава свършено действие, е в минало свършено време. А глагол, който означава действие, което е започнало в минало време, но не се е свършило до минутата, за която се говори, е в минало несвършено време.

В комикса и миналите събития, станали преди времето на основния разказ, както и спомените – се предават в сегашно време, но с уговорка, че това е спомен. Въобще бъдеще и минало време се избягват, не съществуват. Допуска се едно неопределено време, за да се каже нещо случило се в миналото, напр.: „През 1939 година е посетил... и е дал...”. Подобни конструкции са годни да бъдат представени в сегашното време на комикса, защото съдържат трето лице на спомагателния глагол „съм” – „е”. Някои автори за краткост изпускат това „е”, но не е желателно. И бъдеще време, напр. „След няколко минути тя ще...” е осъществимо в сегашно време.

Ако се води разказ от първо лице, се допуска понякога минало несвършено време, но предимно в пояснителен отделен извънкадров текст, напр.: „Имаше толкова много общи неща между него и Кара: родени в един и същи миг, окъпани с невероятни суперсили - предопределено им бе да се съберат и управляват благоденстващо галактиката! Но той заграби еднолично властта, като с ярост окраде чиповете на жителите, хипнотизира ги и превърна в свои войници и роби”.

Официалното време, в което се пише сценарий за комикс е сегашно време. Уговорките за минало или бъдеще време се правят в комикс произведението предимно чрез различни форми на очертанията на кадъра, различаващи се от стандартните строго геометрични правоъгълници.

Онлайн уроци "Чудният свят на комиксите"

Георги Чепилев: "Изкуството на комикса"

History of  Bulgarian comics - Plovdiv 2019

Визитна картичка на Диаскоп

Благодарствено писмо 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.