Георги Чепилев: "Широкият път на рекламите и стръмните пътеки на величавите образи"

25.04.2020
Снимка 1

В българската комикс лента от периода на Царство България „Чудесата на науката – полека, тихо, внимание!” четем и виждаме:

1. Д-р Талигари изобрети вода, с която може да намалява и увеличава обема на животните; 2. Така той правеше от гигантските слонове, малки слончета, колкото кученца; 3. А от невидимите за окото микроби правеше цели африкански костенурки; 4. Та нищо и никакъв микроб дърпаше насам-натам бедния слон; 5. Учен човек забъркана глава: Д-р Талигари сам изпи водата и когато кашляше, из устата му изкачаха микроби като гарги.

В предишни статии се показаха български комикси на тема „Пътят на заразата”. Настоящата комикс лента ни показва иронично "образа на учен шарлатанин". Комиксът може и сега  да е актуален, но само при ситуация на засилена алчност и користолюбие при усвояване на крупни суми от фондове към ученото съсловие.

Във време на пандемия, когато в устата на всички остава един въпрос: „До кога?”, нашето отношение към докторите (които са на борба в първа линия и с риск за живота)  е с извънредно уважение, затова техният образ трябва да е героичен и даващ надежда. Такъв образ е представен в милосърдната сестра от комикса „Огненият пилот” в „Илюстровано четиво”.

Когато разумът ни се оказва слаб да предвиди какво ни носи утрешния ден и когато бедност и борба за оцеляване сковават българския творец, естествено над културния свят надвисва тъмен облак. Особено, когато чувствата са изострени и за всички е ясно, че настават усилни времена, авторите трудно намират правилната посока за развитие. Финансовият свят плете своите мрежи, но има опасност да се унищожат повечето от свободните професии и занаяти, които човечеството създаде за културната област през вековете. В този случай едва ли ще помогнат помощите - безвъзмезни или във вид на заеми. Защото творчеството се нуждае от "тих редовен дъжд, а не от стихийно изсипване", безполезни и безплодни ще са подобни инициативи (макар и благородни).

Нека разгледаме в какви нови условия се намира културата у нас от гледна точка на комикс логиката.

През последните десетилетия възможностите за производство на материални блага са толкова големи, че ако техния ръст не се ограничава, у хората възниква паталогична зависимост от тях. В досегашното общество значителна роля имаше рекламата. Преди през социализма в телевизията промеждутъкът се запълваше от кадри напр. с Ленин, Димитров или др. партийни идеологически личности и символи, а след 1990 г. бяха заменени от реклами. Естествен е стремежът всички производители на продукти да изпитват необходимост да препоръчват своите търговски артикули. Но търговията, политиката, различните идеологии използват средството на рекламата за налагането на техните виждания. Ако се изследват внимателно рекламите, може да се различи психопатологията на съвременното общество. Тези, които искат да печелят, се опитват да създадат чрез рекламите лъжеусещането за нужда от дадения продукт, потребност да бъде консумиран. Използват се всички похвати на съвременната психология, за да бъде упражнена принуда над човешката свобода. Доказано е от специалистите, че рекламите, както и други средства, свързани с психологията, могат да навлязат в подсъзнанието и да пленят човека. За това бе изработен Етичен кодекс за рекламата, който цели да гарантира достойнството на човека, за да не бъде използван той като вещ и предмет. В него се настоява рекламите да бъдат законни, благоприлични (не с агресивна голота, сексмания, насилие и пр.), почтени и неподвеждащи. Съдържанието на рекламите изразява състоянието на обществото и неговите заболявания и води хората само към света на насладите.

В българското девето изкуство от Царска България и социализма „Рекламните комикси” не са любим жанр и се срещат не повече от десетина творби. През 1987 година в статията „Комикси, комикси” те бяха класифицирани „според предназначение и цел” и описани като: а) призоваващи към притежание или консумация на нещо; б)  оценяне качествата на дадена стока.

Макар и нескромно, можем да кажем, че българските рекламни комикси са класика за нормите от Етичния рекламен кодекс.

За да разберем по ясно новия път за развитие на българските комикси, трябва да намерим подходящо сравнение за преживяното през последното време и от къде трябва да се тръгне.

Много от чуждестранните комикси и филми показват обработката на подсъдим заради несъгласие с диктаторски режим. Първият стадий е дезориентацията на арестувания. Поставя се в особена килия, като му се отнемат всички вещи и особено часовника. В килията няма прозорец и дневна светлина. Осветлението е електрическо, което загасва от време на време за няколко часа и плаши. Това е царството на мълчанието и затвореният не може да вижда никого, няма право и на разходки. Никаква информация от вестници, книги и др, както и възбудители на нервната система като: кафе, цигари, чай или вино. Изведнъж лишен от тези неща, в личността се предизвиква мъчителна психическа депресия. Човек остава сам със себе си в принудително бездействие, с мисли за смъртта при мрачна и необещаваща нищо добро обстановка. Особено болезнено действа изгубването на усещането за време. Минутите се струват часове, часовете - дни, дните - месеци. Оринтиране по времето за храна е невъзможно, защото тя се донася умишлено в различно време на интервали, които изглеждат безкрайни. Освен това в храната слагат някакъв състав, опиващ психиката и предизвикват силно главоболие, държащо човека в състояние на болезнена неуравновесеност. Още от времето на Сталин и Хитлер (макар с ралични мотивации) съществуват особени химически и медицински лаборатории, изучаващи възбуждащите средства на разни приспиващи наркотични елементи и отрови. Те били изпробвани върху така наречените „смъртници” (обявяени за разстрел) или осъдените за спекулации, като са били оставени да поживеят известно време.

Не всичко от тези исторически факти, документирани в художествени произведения, ни интересуват. Важното  е как се култивира антипотребителска психика. За успешното култивиране на такава антипотребителска психика със сигурност ще трябва да се намали значително ролята на рекламата в повседневния живот и авторите да се съобразяват строго с "Етичния кодекс".  Тъй като рекламата способства в значителна степен за формиране на потребителското поведение. Също така е необходимо да се намали влиянието на парите върху съзнанието на хората, т.е. да се замени фалшивата ценностна система на материализма с духовно културни идеали. За тази цел в старите български комикс издания се публикуваха беседи върху обществения морал.

Българските комикси през всички периоди се изграждат върху твърдите опори на похвалната моралност. Белезите, които съставят българския самобитен комикс могат да се разкрият, ако разгледаме наследствената съкровищница. Изданията са били насочени предимно за духовна храна на децата и младежите. Всеки ден виждаме как ту огънят на страстното увлечение силно обгаря децата и ги прави да тичат след всяко новаторство, ту водите на светското удоволствие удавят всичко, което е възвишено и благородно в детската душа. Вярно е, че младежта по природа е благоразположена към всичко, което е ново и не обича старото. В това отношение липсата на преводни комикси в социалистическите списания „Дъга” не е добро решение. Но в същото време младежта е много разположена и към добродетели. Тя идеализира всичко, вярва в доброто и се стреми към него. Дълбоко в душата си таи това, което е възвишено, благородно и красиво. Изданията за комикси от Царска България чрез подбор обръщаха преводните творби в източник за истинска духовна обнова, като отпечатваха истории за герои, защитници на добродетелта. Децата не се раждат нито с формирани пороци, нито с готови добродетели. Те представляват тесто, на което може да се предаде най-желаната форма. Душите и сърцата им са рохка почва, в която могат да се хвърлят и поникват всякакви семена. Но те не могат без идеали. И когато няма истински такива, децата се измъчват, търсят ги навсякъде - или обикват чужди, предимно разпространени с пропагандбна цел, или си създават сами. Децата не обичат духовния мрак и когато не им светят с истинска светлина, тичат към блуждаещи лъжовни огньове.

Психолозите-изследователи твърдят, че в духовния развой на децата първо възникват от наблюденията им върху смъртта и свързаните с нея мисли. Едно са образите, друго са идеите: за образите жадува душата на детето, до идеите и отвлечените понятия не се е въздигнала. Образите и картините са по-достъпни за детето, по-близки до творчеството и преживяванията му. Най-важната спънка при възпитанието на детето се корени в разрухата на нравите. Тази разруха откъсва от добродетелите на великата епоха на Възраждането ни, тя погуби у нас вярата в доброто и обичта между хората. За тази дълбока промяна, настъпила още в първите години след Освобождението, предупреждава Иван Вазов: „Линее нашто поколение...” и „Стресни се, племе закъсняло! Къде вървиш, не мислиш твърде, посока няма в твоя път!”. След него и Стоян Михайловски и Алеко Константинов разкриха и осмяха много тъмни страни в нашия живот. За създаване на духовна атмосфера, сред която да растат поколенията,  редакторите на българските комикси предлагаха вместо реклами, разкази на „Патриотични теми” или за „Величави образи на възрожденци, заслужили личности и героите на деня”. 

В основата на българските класически комикс издания лежат две душевни състояния, две свойства: възприемчивост и наблюдателност. Възприемчивостта дава сила и знание за четене, открива съкровищницата от вековете. Този факт пред жадния за познание помага да се развие наблюдателността, която упътва в много усложнените вече житейски пътища. Сампозапазването на българите се дължи на тези две душевни дарби, на които обръщат внимание българските комикси.

Друга черта е живото чувство за свобода. Установени са безспорни исторически факти, че българите никога не са губили своето чувство за свобода. Нито съзнанието, че трябва да се борят, за да я придобият отново, когато са я изгубвали.

Трета характерна черта в българските класически комикси за възпитанието на българчетата е стремежът да се подобрява съществуването. Показват се примери, в които нашите деди са успявали за кратко време да поправят разоренията, понесени в стопанския живот. Съпътствани от трудолюбие, предприемчивост, пестиливост и склонност да се задоволява с малко. Родната земя е посочвана като източник на веществени и на духовни блага. Освен потреба за телесен живот тя ни дарява и с прелести които трогват и онайват. Това са основните пътища в стремежа за подобряване на съществуването, посочени от нашите автори.

 „Патриотичните теми” от българската и световна история, привързаността към родната Църква и благочестиви обичаи са примери за опора в мъчни дни и източник на вяра и упование за добри бъднини.

Разбира се, у българите по понятни исторически причини са се развили и някои характерни черти като предпазливост и недоверчивост, своеобразен индивидуализъм. Но дълг за нашите редактори на комикси било да се работи съзнателно, щото тези черти да се развият в трайни положителни душевни добродетели и сили.

Макар и развитието на българските комикси да е съпроводено с извънредно много спънки и ограничена продукция като количество, виждаме, че в културно наследство ни е завещало спасителен план за новия икономически ред в света. Пловдивско комикс дружество „Диаскоп” близо 40 години събира и изследва родното културно наследство в тази сфера и днес след подбор посочва като план за бъдещо развитие чертите върху които е фокусирана настоящата статия.

Жалко, ако в скоро време законодателството не направи минималното: поне да легитимира българските автори и деветото изкуство, защото днес то е най-мощното в света сред изкуствата.

По този начин ще бъде възможно българските автори да са в равностойно положение сред творците на другите изкуства, за да издигнат факела си в полза на обществото.

Онлайн уроци "Чудният свят на комиксите"

Георги Чепилев: "Изкуството на комикса"

History of  Bulgarian comics - Plovdiv 2019

Визитна картичка на Диаскоп

Благодарствено писмо 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.