Максим Горки: "Приближаващата се нова световна война"

12.05.2020
Снимка 1

Установено е, че най-доходни са занятията, които превръщат хората в изроди и трупове. Доходно е да се търгува с алкохол, опиум и други упойващи средства, ала най-голяма печалба се добива при произвеждане и продаване на военни принадлежности и особено – химически и микробни снаряди.

Този нов и извънредно сигурен начин да се поразяват хиляди хора с един замах бе застъпен за пръв път през Първата световна война. Един факт, който не бива да се забравя, не само като начало на една нова научна придобивка, а и като епоха в историята на масовите убийства!

Ако „Edgewood” - овият арсенал произвеждаше в тази война по 200 000 газови бомби дневно, позволено е да се надяваме, че за следващия световен пожар тя ще може да приготвя по 2 милиона.

Всички специалисти по човекоубийството са съгласни с това, че следващата война ще бъде „газова” война. Майор В. Лефебр казва: „Вероятно ще бъдат открити нови газове, които да действат върху определени части на човешкия организъм; например върху мозъка или други органи, от които зависи физическото и морално равновесие на човека”. Съвсем ново и оригинално е това средство да се превръщат в глупаци хиляди човеци, да се довеждат до лудост, идиотство и кретенизъм!

По-нататък Майор Лефебр ни разказва:

„Като се имат предвид неизброимите възможности, които органическата химия може да даде и безграничната изтънченост на средствата за тяхното изследване и приложение, химическата война е, може би, най-надеждната за новото изграждане на света”.

Светът ще се изгради наново чрез средства за унищожение на най-културните раси на нашата планета. Когато градушката от пълните с газови микроби бомби започне да вали над градовете, тя сигурно не ще пощади университетите и лабораториите, нито пък професорите – самите създатели на разрушителната наука!

Това е ужасна гримаса на борещата се със смъртта хуманност.

Това са девизите на нашите дни: „Ако обичаш ближния си, убий го по-скоро!”

Картината на приближаващата се Втора световна война ще изглежда по този начин:

≈ В една хубава нощ 5000 безшумни  самолета ще прелитат с 300 км. в час над градовете, като се издигат на невидима за човешките очи височина. Всеки от тези самолети може да хвърли по една бомба от 100 кг. тринитротолуен. Една такава бомба е достатъчна, за да се превърнат цели области като лондонската в развалини. Точността на прицелните апарати е толкова голяма, че от 2000 метра може да се хвърли бомба в комина на военен параход! ≈

Това са цитати от рапорт на въздушната комисия на британския парламент: „Самолетите ще хвърлят бомби с отровни газове, с холерни, чумни и други болестни бацили. Техническата страна на тези мероприятия ще бъдат разработени със съответните военни отдели”.

Тези резултати заплашват европейската култура и хората, доколкото не бъдат избити, ще останат осакатени, докарани до лудост, облъчени и превърнати в глутница диви зверове.

Къде са тези, които ще се вдигнат за мощен протест, които ще се борят против настъпващата напаст?

Аз се обръщам към жените, към майките из целия свят. Защо мълчите вие, които раждате живот на земята? Вие, които сте дарили и гениите на обществото, защо търпите човекът, когото раждате, да бъде принизен до животно и звяр? Милиони и милиони майки – защо не викнете в ушите на обезумелите си деца: „Спрете войната, ние сме ви родили за живот в радост! Престанете с химическите микробни оръжия и всички сатанински открития!

Майки, жени, бъдете сила, която неуморно са бори и надвива! Защо не повдигате мощния си глас за защита на живота против всички, които подготвят разрушения и унищожения? Защо, майки?


На изображението:

Максим Горки чете, Иля Репин

 


© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.