Романите в картини - между пиктограмите и ребусите

11.09.2011
Снимка 1

Границата между предметната писменост и рисуваната е размита. Но за развитието на писменността е от съществено значение рисуваната писменост, защото съобщението се откъсва от предмета и се пренася на различни материали за писане - камък, глина, пергамент, лист хартия и пр.

Необходимо е да се отбележи, че рисуваната писменост може да представя и други видове съобщения, напр. жестове.

Рисуваната писменост трябва да се различава от живопистта, макар, че границите между тях не са строго разделени. На картината се запечатва нещо видяно и преживяно с цел да бъде обект на художествено съзерцание. За рисуваната писменост художествеността в предаване на изображенията в повечето случаи не е толкова важна - често това са бързи скици, само средство за предаване на съобщение. Човекът, животното или предметът могат да бъдат нарисувани изцяло с всички детайли или обратно съкратено обозначение напр. едър план :глава на бик. Абстрактните понятия се предават символически, напр. СТУДЕНО=ТЕЧАЩА ВОДА,

ХРАНА= ЧОВЕК ПРИБЛИЖАВА РЪКА ДО УСТАТА и т.н.

При тази писменост задачата е да се предаде НЕ ЗВУКОВИЯ СМИСЪЛ, А СМИСЪЛА НА СЪОБЩЕНИЕТО.

С ПОМОЩТА ОБАЧЕ НА ЗВУКОВ РЕБУС Е ВЪЗМОЖНО ЗАМЯНА НА ДУМИ, НЕ ПОДАВАЩИ СЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ. ТОЗИ НЕОБХОДИМА ЗАМЯНА ВЪЗНИКВА КОГАТО ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА НА РИСУВАНАТА ПИСМЕНОСТ ТРЯБВА ДА СЕ ОБОЗНАЧИ ИМЕ ИЛИ АБСТРАКТНО ПОНЯТИЕ. А това вече е РИСУВАНАТА ИДЕОГРАФИЧЕСКА ПИСМЕНОСТ.

От казаното се вижда, че РЕБУСЪТ Е ЕДНО ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА АЗБУКАТА. Според речника, КАРТИНЕН РЕБУС е късо изречение което може да се разчете КАТО СЕ РАЗГАДАВАТ СИМВОЛНИ ЗНАЦИ, ОБРАЗИ и пр.

Т.е. РЕБУСА КАКТО ПИКТОГРАМАТА ИЗПОЛЗВА СИМВОЛИ, НО НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ, А САМО С ЦЕЛ ДА ПРЕДАДЕ ЗВУКОВЕ НА СРИЧКИ ИЛИ ДУМИ.

Древните писмени системи чрез този принцип са представяли както се каза - АБСТРАКТНИ или НОВИ ДУМИ. Специалистите лингвисти смятат, че китайската писменост и египетските йероглифи са разработени според принципа на РЕБУСА. Този принцип е любима форма и на ХЕРАЛДИЧЕСКОТО ИЗРАЗЯВАНЕ. Върху първата федерална монета на САЩ /изсечени през 1787 г./ се разчита следния ребус: ВРЕМЕТО БЯГА, ТАКА, ЧЕ СИ ВЪРШИ РАБОТАТА - от изобразените СЛЪНЧЕВ ЧАСОВНИК с термините Fugio и Mind Your Business.

В заключение ще се каже, че РЕБУСЪТ днес освен в йероглифната писменост се употребява и за КОД или ЗАБАВЛЕНИЕ. В българските КЛАСИЧЕСКИ ИЗДАНИЯ ЗА КАРТИННИ РОМАНИ, КАРТИНИТЕ-ПЪЗЕЛИ С РЕБУС ПИСМЕНОСТ СА В ОСНОВАТА НА ЗАБАВЛЕНИЕ, С ЦЕЛ ВЪЗПИТАНИЕ В ИНТЕЛИГЕНТНОСТ.

ДИАСКОП предоставя на своите приятели статия на тази тема КАРТИНЕН СВЯТ и няколко интересни образци. Най-старият от тези публикувани в България РЕБУСИ е от 1898 г.