ПОДИГРАВКАТА КАТО РЕГУЛАТОР НА ПЪРВОБИТНИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ

16.08.2013
Снимка 1

Първобитният човек зависи изцяло от обществото в което живее, защото е много слаб и безпомощен да живее сам сред заобикалящия го свят. Това е причината за съществен фактор в живота на първобитните народи - страх от подиграгравки.Зависимостта на личността от колектива придава на общественото мнение особено значение.  Голямо било значението какво мислят и говорят другите. В първобитното общество осмиването е защитата от израждане и отклонение от нормите, т.е. вид публичен контрол чрез порицание. Осъждането чрез осмиване е било толкова въздействащо, че често правил живота на туземеца непоносим. Съществували празници на които по време на церемония се допускало безнаказно подиграване и оскърбяване на всеки – дори на вождове и жреци. Стихийното освобождение от чувства на ненавист, завист и антипатии помагало да се успокоят страстите – хората ставали послушни и спокойни, и се чувствали свободни.

Подигравката като санкция принуждава да се спазват обичаи, общоприети норми и решения. Подигравката била терор против индивид извършил анти обществена постъпка. Виновника се връзвал на дърво и трябвало да изслушва шегите и подигравките на съплеменниците си.

Ескимосите решавали спорове чрез песни и публичен обмен на шеги, които траяли месеци и били не само за развлечение, но и юридическа процедура.  Този регулатор на поведение у народите в ранния стадий на обществено развитие, когато липсвали специални институти и органи за съдопроизводство осъществявал полицейските си функции чрез  „свещенните клоуни”.

Любителите на комикси трябва да имат предвид, че в първобитното общество комичното не се използва само като развлекателна и терапевтична функция, но и буди желание за поправяне на закоравели престъпници – нарушители на обществени норми, за предотвратяване на боеве и кръвопролития от конфликти и за вдъхване на мъжество чрез градушка от подигравки.

Ето защо ще е добре за изясняване история на комиксите да се проследят различните форми на осмиване в първобитното изкуство – хумористични разкази и песни, скулптори и изображения в гротесков маниер (поставяни на обществени места) и др.

Автор: „Диаскоп”