Христина Мирчева: "Тя е там, където е и той, той е там, където е и тя"

02.07.2020
Снимка 1

Летни халюцинации

Пътува дълго от вътрешната пустош, за да стигне до населеното място и оттам да купи две чаши за вино. Купува вино. Първо бяло, след дълго колебание и червено, забравил е какво вино обича тя.

Сега трябва да се върне обратно в пустошта, да изкачи високия връх, да извърши ритуала. По пътя усилено се опитва да си припомни какъв е ритуалът. Такъв или онакъв, няма значение, важното е, че ритуал съществува, в това поне е почти сигурен.

От върха се вижда цялата низина, вълниста от мъхнатите хълмчета и оголените камънаци, потънала в синкавата мъгла на далечината, жива от топлия въздух, туптяща.

Но стига приказки. Ще излее първо от едното вино, после от другото. Ще отпие и от двете. И преди е идвал тук, до каменните корита. В тях е кипяло новото виното,  в онова далечно време низината е била покрита с опиянени тела, някои цели, други разкъсани.

Най-лошото е, че не помни точната дата. Помни деня, но не и месеца. Би се заклел, че е юли. Но често бърка юли с юни, макар  от лъ-то до нъ-то да зее цяла пропаст. Дали все пак не е било април? Но тогава къде се губят май и всичко останало?

Защо от върха излива виното? Защото отдавна е забравил, къде е нейното тяло. А сега пък е сигурен, че тя е още жива. Точно така, ще ù се обади, за да уточнят датата. Да се спазват датите за един ритуал е най-важно. Просто е! А и тя помни всичко.

21 юли 2020

вр. Аида

 

Фото: Ина Мирчева

 

Летни халюцинации в "Диаскоп":

"Риби сомнамбули"

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.