Георги Чепилев: "Придворен театър"

29.07.2020
Снимка 1

За дружествата

Дружество се нарича това, когато няколко човека се съгласяват взаимно да действат и да си помагат един на друг за напредък в своята сфера. Истинското дружество е добре уредено, в него членовете работят честно и искрено, затова винаги допринася голяма облага не само на дружеството, но и на другите хора. Всеки член на дружеството се старае неговите приятели да напредват. Негови задължения са да почита и спазва правилата на дружеството, да не злоупотребява с доверието, да не извършва беззаконна дейност или във вреда на дружеството заради лична облага. При грешки на някой от членовете от дружеството е необходимо внимателно, кратко и любезно да бъде посъветван.

Ползите за обществото от съществуването на дружествата в областта на търговията, земеделието, занаятите, изкуствата и др. са очевидни.

Сдружението определя своята цел. След одобряване на неговия устав, то бива регистрирано като юридическа личност. Такава общност, чиито устав е одобрен и има качество на юридическа личност, влиза в групата на официално признатите. Втората група е съставена от общности, които нямат утвърдени устави и съответно не придобиват качество на юридическа личност. Те се намират в положение на търпимост, ако са регистрирани.

За статута на комикс изкуството в България

Опит за официализиране и узаконяване на комикс изкуството в България е извършен от „Диаскоп” – първоначално се организира учредително събрание, което прие устав, съвет и избра свой управител. Това се налагаше от неподходящите условия в България. По време на тоталитарното социалистическо управление комиксите се неглижираха по чисто идеологически причини – отдел „Пропаганда и агитация” ( виж статията „Разказите в картинки – пропагандно и възпитателно средство за подрастващите”). Комиксите бяха схващани като проводник на буржоазно изкуство и несъвместими с комунистическата идеология. В СССР не съществуваха подобни издания, макар съветските лидерите да подкрепяха френското издание „Pif”. Проблемът, който на първо място трябваше да се изясни в историята на българските комикси бе: защо единствено в страните от соц. лагера, под влиянието на Людмила Живкова в България в чест на 1300 годишнината, започна кокетиране с изкуството на „разказа в картинки”. Т.е. забелязва се еволюция в разбиране характера на комикс изкуството в България. Списание „Дъга” получи официален статут на основен авторитет в своята сфера и макар  непризнато като изкуство, изданието свободно развиваше своята дейност. Комиксите през социализма от гледна точка на правното положение бяха или в положение на търпимост и строго дирижирано развитие или „малоценна литература”, обект на изземане и забрани. Комиксите в България незримо започнаха да се легитимират като изкуство в общественото съзнание чрез пловдивските статии от 80-те години, но заради водената тогавашна държавна политика спрямо тях, са само една по-категорична стъпка за утвърждаване и на провинциални центрове за комикс изкуство. Единствените констатирани опити на контакти за изложби с комикси в галериите на СБХ през 80-те, са епизодични и не доведоха до установяване на трайни такива, поради липса на подобаващ раздел.

Изграждането на социалистическата държава и общество у нас бе по съветски модел. След 9 септември 1944 г., коренно се променя ситуацията от Царска България, като се засилва намесата на властта във всички сфери на живота - всички учебни заведения преминават към новосъздадената „Просвета”. Тъй като официалните комикс издания от преди 1944 г., бяха одобрени и препоръчани от Министерството на народната просвета, последваха обиски за изземване от обществени и частни библиотеки на забранени художествени издания. Всички детски, художествени, женски и пр. дружества са разтурени чрез многократни изменения и допълнения на Законите, за да се поставят под тоталния контрол на държавата. Дълги години за комиксите нито се произнасят, нито се прави опит за узаконяване под каквато и да е форма, защото не се вписват в традиционните разбирания на комунистичните идеолози. Комиксът в България дълги години е в изолация. Споменава се мимоходом единствено като „заслужил” тип критика, която заклеймява и се съмнява в  художествените възможности и изразни средства на комиксите.

 Ето как свидетелства Николай Райнов при разпит на народния съд от 20 март 1945 г.:

„Като художник ще кажа следното: на върха на т. нар. художници стоеше Александър Божинов, стоеха карикатуристите, които криво се наричат художници, защото карикатурата не е изкуство. Карикатурата по отношение на изкуството е това, което е уводната статия по отношение на белетристиката, една груба проза, която може да извърши някакво въздействие тогава, когато е искрена и правдива, но когато тая проза се стреми да обслужва на една предварително дадена теза, това е вече една продажност, а не е никакво изкуство... Дайте един мощен мотор на една маймуна орангутан и той ще изтреби целия свят с него – точно такава роля изиграха печата и изкуството, водени от фашистите...”

Началото на демократичните промени в България от 1989 г. ликвидира монопола на БКП и води до обрат в следваната политика. Пряко отражение на случващото се се отразява и върху комикс изкуството – изданията, служещи за пропагандно и възпитателно средство, изчезват мигновено – така, както се бяха и появили заради липсата на каквото и да е узаконяване след унищожаване на структурите от времето на Царска България. Броят на симпатизантите бързо намаля, а влиянието на българския комикс отслабна. Отново последва период в развитието на българския комикс без произнасяне или временно толериране.

Допълнителни уточнения

Какво е обществено дружество и държава?

Първоначално хората битуват разпръснати и разединени. Когато между тях се появяват натрапници, които не искат да живеят от своя труд, а от грабежи и насилствено придобиване на чужди блага, тогава миролюбивите, за да се предпазят и свободно да се трудят, започват да строят жилищата си едно до друго, да избират началници, които се грижат за безопасността. Така се образуват селата и племенното управление, а от по-големите села - градовете. От съединението на градове и села под една обща власт се образуват обществените дружества – държавите. Тяхната цел е постигане на обществено и частно благосъстояние. Но за да може да се реализира и запази тази цел, било необходимо някои от държавните членове да се натоварят постоянно да се грижат за общото и частното добро, т.е. всеки мирно да живее, да не се опасява за имота и честта си, както и свободно да се ползва от гражданските си права, гарантирани от държавата. Ето с такава цел са устроени държавите и държавните власти. Освен това, всички членове, които влизат в състава на една държава, са длъжни честно и съвестно, всеки според състоянието и званието си, да изпълнява точно задълженията си, държавните закони и постановления.

За съжаление днес почти във всички сфери преобладават частните интереси и сдружения пред гаранциите на държавата, а неупоменаването и нерегистрирането на комиксите сред другите изкуства от министерството на културата, довежда до невъзможността свободно да се развива в България едно от най-влиятелните съвременни изкуства. Може би някои лидери се страхуват от мощния език на деветото изкуство, а това означава липса на свобода на словото.

 

Кадри: Архив на Диаскоп

 

Още по темата в "Диаскоп"

"Женските дружества в България"

 

Онлайн уроци "Чудният свят на комиксите"

Георги Чепилев: "Изкуството на комикса"

History of  Bulgarian comics - Plovdiv 2019

Визитна картичка на Диаскоп

Благодарствено писмо 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.