Майкъл Ротънбърг/Michael Rothenberg: "Изворите на Уакала"

21.08.2020
Снимка 1

 

Превод от английски: Юлияна Тодорова

 

ИЗВОРИТЕ НА УАКАЛА

                   На Джоан и Доналд

 

Вчера отидохме до Изворите на Уакала
едни от най-големите и дълбоки
сладководни извори на света
Взехме понтонна лодка
по кристалночистите води на река Уакала
На брега ѝ алигатори се припичаха на слънце
Корубите на стотици костенурки грееха върху изсъхнали дървета
Морски крави пасяха морска трева
Сякаш се носех в сън
Искам мигом да се върна в Уакала
Птиците бяха навсякъде. Всякакви видове тропически птици
Бели и сини, на ивици
с червени човки, лъскаво-черни
Американски змиешийки сушаха крилата си
Бели чапли. Бял ибис, примкар и водна кокошка
Блатни кипариси се извисяваха като часови над реката
Стволовете им сплитаха мрежи като летящи паяжини
върху готическа катедрала подгизнала
в испански мъх, белязана от вековете
Острица и бели амарилиси
Големи жълти пеперуди лястовичи опашки
Големи и малки сини чапли
Американски лешояди и големи нирци
Всякакви видове и цветове равнокрили водни кончета
и други с блестящи цветове
Пурпурни султанки. Речни костенурки суони
Кайманови костенурки.  Костелив зарган
и пасажи тлъст морски кефал
Дори не успяхме да видим
белоопашатия елен или дивата пуйка,
белоглавите орли или орела рибар,
северноамериканската речна видра
или онези шумни охлюви, с които жеравите арами се хранят,
но се знае че живеят там,
през повечето време. Затова искам да се върна!
Казват, че когато реката е наистина чиста,
може да се види вкаменелостта
на мастодонт, останала на речното дъно.

 

Description: C:\Users\user\Desktop\pr\117179668_780383779369115_3365410800007333592_n.jpg

 

 

WAKULLA SPRINGS

Michael Rothenberg

              for Joanne and Donald

Yesterday, we went to Wakulla Springs
One of the largest and deepest
freshwater springs in the world
We took a pontoon boat
down the crystal clear Wakulla River
Alligators sunned on the riverbanks
Turtles basked in shiny colonies on dead wood
Manatees grazed in the eel grass
I felt like I was floating on a dream
I want to go back to Wakulla right away
There were birds everywhere All kinds of tropical type birds
White ones and blue ones, striped ones
Ones with red beaks, sleek black ones
Snake necked Anhingas drying their wings
Snowy egrets. White Ibis, Teal and Moorhen
Bald cypress stood like sentinels in the river
Trunks webbed like the flying buttress
on a gothic cathedral drenched
in Spanish Moss, pocked by centuries
Bullrushes and white spider lilies
Big yellow Swallowtail butterflies
Great Blue and Little Blue Heron
Turkey vultures and Common Mergansers
All kinds and colors of damselflies
and iridescent dragonflies
Purple Gallinules. Suwannee cooters
Snapping turtles. Bony alligator gar
and schools of fat striped mullet
We didn’t even get to see
the White-Tailed deer, or Wild turkey,
the Bald eagles or Osprey,
the North American river otter
or those noisy Apple snail eating Limpkins,
but they’re supposed to be there,
most of the time. So I want to go back!
They say, when the river is really clear,
you can see the fossilized remains
of a mastodon resting on the river bottom.

 

Description: C:\Users\user\Desktop\pr\115930287_645659219404459_6982081172868410835_n.jpg

 

Илюстрации: Творби от Майкъл Ротънбърг

 

 

Майкъл Ротънбърг в "Диаскоп" :

"Тайна"

Ерика Тейлър:

"Отблизо с твореца Майкъл Ротънбърг - поет, човек на изкуството и активист"

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.