Луиз Глюк/Louise Glück : "Сирена" - "Siren"

26.10.2020
Снимка 1

Превод от английски: Лилия Албедо

 

СИРЕНА

Станах престъпничка когато се влюбих.
Преди това бях сервитьорка.

Не исках да идвам в Чикаго със тебе.
Исках да се омъжа за теб, исках
жена ти да страда.

Исках живота ѝ да бъде като пиеса,
в която всички роли са тъжни.

Дали един добър човек
мисли по този начин? Заслужавам

да се отчете куража ми –

Седях по тъмно пред вратата ти.
Всичко ми беше ясно:
ако жена ти не те оставя да си тръгнеш
това доказва, че не те обича.
Ако те обичаше
нямаше ли да иска да си щастлив?

Сега мисля, че
с по-малко чувства щях да бъда
по-добър човек. Бях
добра сервитьорка.
Можех да нося осем чаши наведнъж.

Свикнах да ти разправям сънищата си.
Снощи видях една жена да седи в тъмния автобус –
в съня тя плаче, а автобусът, в който е,
потегля. С едната си ръка
тя маха; с другата милва
кора за яйца пълна с бебета.

Сънят не избавя девицата.

 

Louise Glück

SIREN

I became a criminal when I fell in love.
Before that I was a waitress.

I didn't want to go to Chicago with you.
I wanted to marry you, I wanted
Your wife to suffer.

I wanted her life to be like a play
In which all the parts are sad parts.

Does a good person
Think this way? I deserve

Credit for my courage–

I sat in the dark on your front porch.
Everything was clear to me:
If your wife wouldn't let you go
That proved she didn't love you.
If she loved you
Wouldn't she want you to be happy?

I think now
If I felt less I would be
A better person. I was
A good waitress.
I could carry eight drinks.

I used to tell you my dreams.
Last night I saw a woman sitting in a dark bus–
In the dream, she's weeping, the bus she's on
Is moving away. With one hand
She's waving; the other strokes
An egg carton full of babies.

The dream doesn't rescue the maiden.

 

Илюстрация: ©Георги Чепилев

Louise Glück в Уикипедия

 

Чуйте и звуковия файл тук

Прочетете в оригинал тук

 

Още по темата в "Диаскоп":

Фиона Сампсън: "Луиз Глюк и Откъде да започнем

с един необикновен носител на нобеловата награда за литература"

Луиз Глюк: "Персефона скитницата"

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.