Проф. Чавдар Попов: "Камен Попов - запомняща се, оставила ярка диря в българското и в европейското изкуство творческа натура"

02.11.2020
Снимка 1

Личността на Камен Попов - и в личен, и в обществен план - безусловно надхвърля традиционните рамки, в които обикновено се изявяват повечето художници. Живописец, плакатист, основател и дългогодишен уредник на знаменитата „Галерия 88”, разположена в самото сърце на Люксембург, той се ползваше с неизменен авторитет между своите колеги от България, пък и по света. Организирал не една и две изложби на известни наши художници, Камен Попов има съществен принос за популяризирането на тяхното творчество в широк интернационален контекст.

Макар и равнопоставени под „шапката” на обобщаващия термин „изобразителни изкуства”, живописта и плакатът притежават различни формотворчески изходни принципи. Богатата пластична тъкан на живописното платно, нюансираните образни внушения, фините тонални и пространствени степенувания на картината като правило са „противопоказни” на плаката с неговия лаконичен и често условен изказ, с декоративното третиране на цвета, с вица, който е „солта” на посланието. Да се съвместят тези изкуства е трудна работа и далеч не се удава на всеки. При Камен Попов това са двете страни на един и същ медал. Като прибавим богатата ерудиция и широкия поглед на автора, получаваме в резултат една запомняща се, оставила ярка диря в българското и в европейското изкуство творческа натура.

Живописта на художника, която е във фокуса на експозицията, представлява сложна амалгама от стилистични похвати на експресионизма, на изкуството на примитивите, на сюрреализма. Водещо начало, естествено, са индивидуалният поглед и субективната гледна точка на автора при многобройните интерпретации на различни по тип портрети, натюрморти, интериори, съставни композиции. Като правило формите са опростени и обобщени, цветовете - контрастни, силуетите на фигурите и на предметния реквизит силно изразителни, „неравнодушни”. Тонът е наситен и плътен, фактурата - разнообразна и на места подчертано релефна.

Пластическият синтаксис на Камен Попов, струва ми се, се конструира и се развива като сложна резултатна от „вътрешната необходимост” (Василий Кандински), извираща от импулсите на собствения му темперамент, от една страна, както и на всичко онова, което той е видял и преживял в глобализирания свят на модерното и на съвременното изкуство, от друга. Дългогодишният му престой и блестящата кариера, която направи в Люксембург в това отношение, несъмнено са от решаващо значение за формирането на неговото живописно амплоа.

Проф. доктор на изкуствознанието

Чавдар Попов

 

Още по темата в "Диаскоп" тук

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.