Александър Христов: "Нетеатрално"

28.01.2021
Снимка 1

НЕТЕАТРАЛНО

Отвори прозореца
и виж
как отсреща
друг отваря прозорец,
и наблюдавай
как трети преповтаря:
стъпва
на сцената на времето
и тук
приближава декора,
и сега
отмества завесата,
и ето –
отваря прозореца,
и виж
как ти си всички,
които си представяш,
как всички зад паравана
на твоите мисли,
всички си ти –
отвориш ли прозореца
за себе си,
толкова – отворил си го,
за всеки, навсякъде,
завинаги.

 

НЕЗАКЪСНЯЛО

Подразбира се,
детето вижда
как рита топката,
как тя спира
пред стената,
зад която брат му спи,
докато майка му
излиза, затваря вратата,
нали закъснява –
бърза, вечно бърза,
подразбира се:

няма закъснели, няма
подранили, всички,
всички сме навреме,
всичко е тук, сега е тук,
сега е
вечно всичко.

 

Стихотворенията са включени в „Не“ – ръкопис на Александър Христов.

Публикуват се със съдействието на автора.

 

Илюстрация: © Георги Чепилев

 

Александър Христов в Диаскоп:

"Цялост" и други стихотворания

"къде остава светлината"

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.