Матео Галуцо/ Matteo Galluzzo: "Ние не" - "Noi no"

03.03.2021
Снимка 1

Представяме едно ново стихотворение на Матео Галуцо, вдъхновено от прочита му на "Дендрариум". Стихотворение, което за първи път в оригинал и в превод на български публикува "Диаскоп".

 

Превод от италиански: Емилия Миразчийска

 

Матео Галуцо

Ние не

И не си в тази две хиляди двайсет и първа, не си
вече преминала нещата от света.
Какъв въздух дишаш? Каква земя докосват
нозете ти? Очите ти, какво виждат?
И ще се родят други хора
в свят, който вече не те познава; ще напъпят нови листа
по клона пред прозореца, други ще падат;
камбаните ще известяват още пладнето.
Защото всичко е създадено да трае. Ние не.

Но когато пресъхнат
телесните ти флуиди, къде отиват ударите на сърцето?
Колко смени на листата трае живота на човек?
Колко сини небеса ще видим в един живот?

Живеем вечно само за малко,
после започваме да броим.

Matteo Galluzzo

Noi no

E non ci sei in questo duemilaventuno, non sei
più prevista tra le cose del mondo. 
Quale aria respiri? Quale terra toccano 
i tuoi piedi? I tuoi occhi, cosa vedono? 
E nasceranno altre persone
nel mondo che più non ti conosce; spunteranno nuove foglie
sul ramo davanti alla finestra, altrettante ne cadranno;
le campane suoneranno ancora il mezzogiorno.
Perché tutto è fatto per durare. Noi no. 

Ma quando si disseccano 
i fluidi corporei, dove vanno i battiti del cuore?
Quanti cambi di foglie dura la vita di un uomo?
Quanti cieli azzurri vedremo in una vita?

Viviamo in eterno solo per poco,
poi cominciamo a contare.

 

На снимката: Матео Галуцо

 

За Матео Галуцо

Матео Галуцо е роден в Генуа през 1985 г., където започва да следва. Впоследствие се премества в Милано, където завършва висшето си образование с магистратура по модерна литература.

През януари 2020 г. излиза първата му книга с поезия Fehlen (Giuliano Ladolfi Editore). Негови стихотворения са публикувани в различни електронни и печатни издания, както и в алманаха Officina Ipoet 2019, публикуван от италианското издателство LietoColle.

Той е един от редакторите на web платформата Residenze Poetiche, фокусирана върху съвременната поезия и в „Диаскоп Комикс“ представихме неговия коментар в деня на излизането на книгата на Александър Шурбанов „Дендрариум“  на италиански език, публикувана февруари 2021 от италианското издателство Musicaos.

Днес представяме едно ново негово стихотворение, вдъхновено именно от прочита му на „Дендрариум“; стихотворение, което за първи път в оригинал и в превод на български публикува „Диаскоп Комикс“.

 

Matteo Galluzzo

Matteo Galluzzo è nato a Genova nel 1985, dove ha iniziato gli studi universitari. Si è poi trasferito a Milano dove ha ottenuto la laura magistrale in Lettere Moderne.

A gennaio 2020 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie, intitolata "Fehlen" (Giuliano Ladolfi Editore).

Sempre a gennaio 2020 una selezione di sue poesie è stata pubblicata nell’almanacco "Officina Ipoet 2019" edito da LietoColle.

Sue poesie sono state pubblicate su blog e riviste letterarie tra cui “Inverso – giornale di poesia”, “PoetiOggi”, “LaRecherche.it”, “Poesia del nostro tempo” e in traduzione spagnola sulle pagine del Centro Cultural Tina Modotti.

A marzo del 2021 una selezione di poesie tratte dalla sua raccolta inedita “Il gioco di Adamo” verrà pubblicata in anteprima sulla rivista Atelier.

Co-dirige il lo spazio web “Residenze poetiche” dedicato alla poesia contemporanea. 

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.