Георги Чепилев: "За отрицателното в живота"

26.04.2021
Снимка 1

На 12.01.2018 г. публикувахме статията „Основни форми на българските комични комикси”. Ще цитирам част от статията с цел да се разбере допълнението „Отрицателното в живота”, а който желае може да прочете цялата тук https://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=2335.

Цитирам:

Ако разгледаме българските издания, публикували комични комикси, предимно техните заглавия: „Таласъм”, „Смях”,”Смех и сълзи”, „Червен смях”, „Палячо”, „Бай Ганю”, „Пижо”, „Маскарад”, „Бич”, „Жило”, „Оса”, „д-р Кукуригу”, „Крокодил”, „Щука”, „Седмична забава”, ”Весела седмица”, „Барабан” и т.н., ще се забележи отношението на авторите към изобразяваните явления или социалната роля на комичното. Тези отношения или осъществяващите ги персонажи се отнасят към следните области: хумор, сатира, ирония, остроумие, гротеска, карикатура, пародия и пр. Но такова деление нарушава елементарните закони на логиката (все едно да разделяме хората на мъже, жени, блондинки, студенти и т.н.). Тъй като аспектите са многочислени и с разнообразни феномени, но най-вече понятията са нееднозначни.

В живота смехът е несериозност. Но има два полюса на комичното: шега (безгрижно веселие) и сарказъм, съответно на това - два основни художествени полюса: хумор и сатира.

Нека разгледаме колко различни прояви на смях има: Безсмислен смях; Хумористичен смях;  Обвиняващ смях;  Песимистичен; Абсурден и т.н. Забелязва се едно отношение към дадено явление.

Така имаме следните категории:

1. Хумористични комикси (съзерцателно-философски, снизходителни и добродушни)

2. Сатирични комикси. Искат да въздействат на ума, за да формират отношение (агресивни и гневни). Делят се на малка и голяма сатира в зависимост от злободневни проблеми или абсурдни. Освен това има два вида сатира: мрачна - песимистично гневна и оптимистично радостна. Още, съществуват две форми в зависимост от формалните признаци: 1. с гротесков характер – алегорична или фантастична; 2. в реалистичен план

3. Иронични комикси

4. Комичност може да има в битовите семейни и обществени нрави, в социалните и политически отношения. Въобще видовете комичност (маскарад, абсурд, отсъствие на знание или умение и пр.) са многообразни, към тях могат да се прибавят и критериите според структура (комичност от промяна, свързване, съпоставки, словесен, от характер и пр.)

 

От краткия преглед се забелязва необходимост от изясняване на отрицателните прояви както на отделната личност, така и на обществото. Защото те често предизвикват присмех, възмущение, отвращение и критика. Защо днес в България липсва градивна комикс критика? Но първо да за се запитаме какво представлява или предизвиква дадена критика? Най-често тя е съпроводена от силно негодувание, от потрес от лошото, низкото и калното. Колкото по-високо се е издигнал в морално отношение критикът, толкова по-възвишени и чисти са целите и средствата на критиката, това е отговор на въпроса защо днес във времена на хулистична* журналистика липсва градивна критика. Може да се каже, че от чистотата и избора на средствата при критикуване се долавя величието на духа на този който е погнусен от дребнавото и низкото в живота. Критиката може да се изрази по различни начини и степента на негодуването или благородния гняв също е различна. Ръката на кипналия от благороден порив критик изплясква с камшик, но удря само негодните идоли на хората, само техните нечисти средства за трупане на богатства, търсене на изгоди и ползване средствата на наивни и доверчиви. Възмущение, подобно на благородното негодуване или отвращение, са познати средства и при идейните обществени политически борби, още  в научното и художественото творчество.

Много ефикасно е въздействието върху хората на живите художествени образи - отрицателните типове. Често в такива художествени критики на лични и обществени недостатъци, се откриват и душите на измъчените от хорски слабости и пороци. Това са образи изпълнени с възвишен лиризъм, посочващи с лек укор или присмех недостатъци и пороци. Може да се обобщи, че ролята на изобличител и наставник към правия път е или злъчно нападение, или присмех, или безобиден смях. Те се явяват като непосредствен израз от благородно негодуване, оплетено в художествени форми. Добре е българският автор на комикси да помни, че присмехът, лекият укор и язвителната сатира остават неизчерпателни по съдържание и значение. Световните и българските комикси познават много ценни високохудожествени произведения, в които са осмени недостатъци и пороци от вечно будната човешка съвест.

Дали ще има научна критика или чрез средствата на художественото творчество ще се осмива и изобличава, и в двата случая има няколко съществени моменти, които ги обединява. Критикът е човек със силно развито морално съзнание и неговото възмущение е подтикнато от благородни пориви, цели и задачи. Той се стреми да очисти от душите на хората нечистото наслоение, да предотврати извращения, да превъзпита и издигне човешката личност. Осмива пороци и страсти, за да бъдат избягвани. В пазарната икономика преобладава противоположната крайност: най-често се срещат комикс книжлета, които чрез гъделичкане на някои страст будят низкото и поквареното в човека. Защото това е най-подхождаща почва, върху която вирее и се развива изкуството на съмнителните хулистични автори, които се интересуват от изкуството като извор на препитание, слава, почит, охолен живот и пр. описани сполучливо в литературната творба „Ръка и душа” на художника Росети. Под формата на художествена критика, присмех или сарказъм слабокултурни автори разпространяват отрова и разложение. През 21 век сериозните комикси, влачейки жалко съществуване, се приближават към своята смърт.

* Думата е измислена за да означи журналист който клевети

 

Онлайн уроци "Чудният свят на комиксите"

Георги Чепилев: "Изкуството на комикса"

History of  Bulgarian comics - Plovdiv 2019

Визитна картичка на Диаскоп

Благодарствено писмо 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.