АМТИИ открива хибридна специалност в областта на изкуствата

30.04.2021
Снимка 1

Бакалавърска програма в професионално направление „Теория на изкуствата“ открива от тази есен Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив /АМТИИ/. Четиригодишната програма „Маркетинг и комуникации в изкуствата” е без аналог не само в България, но и в света.

„При събраната  предварителна информация от учебни заведения се оказа, че такава хибридна специалност в този вид, в областта на изкуствата, няма“, посочва проф. д-р Емилия Константинова, която заедно с колегата си проф. д-р Любомир Караджов са водещи при изготвянето на учебния план.

„Подобни има, но те са повече насочени към администрирането, отколкото към подпомагане, развитие и разгръщане на таланта и неговия артистичен продукт към една по-успешна кариерна реализация“, обяснява проф. Константинова. Тя благодари на ръководството на Академията начело с ректора проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак за подкрепата и визионерството, смелите идеи и ново виждане на нещата.

Тази година приемът за специалността ще бъде само по документи. За класирането освен общия бал от дипломата на кандидат-студента ще се вземе и оценката по български език и литература. Подробности за условията около кандидат-студентската кампания и за тази специалност ще бъдат предварително публикувани на сайта и в социалните профили на АМТИИ. Според последната рейтингова система на МОН за пореден път направление „Теория на изкуствата“ в АМТИИ е обявено за номер едно в България.

Завършилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността „Маркетинг и комуникации в изкуствата” придобиват знания в областта на теоретичните основи на маркетинга, пиара, рекламата, медии и комуникации, арторганизации и бизнес модели, финансиране, авторско право, опазване на културното наследство, културни политики в Европейския съюз. Ще се изучават и научнопрактически дисциплини като презентационни техники и дигитални технологии, визуален мърчандайзинг, творческо писане, артикулация и риторика. Студентите ще могат да избират и допълнителни учебни дисциплини, които ще им помогнат да придобият знания и умения, свързани с техния индивидуален интерес в конкретна артистична област.

„Последните години доказаха, че съществуват малко познати фактори, които започват да играят негативна роля за изкуствата. Имам предвид този локдаун заради COVID-19, който доведе до лавинообразни проблеми“, посочва проф. Константинова. „Изкуствата при всяка криза винаги са били най-потърпевши и тази пандемия нанесе най-големи щети именно на хората на изкуствата и арторганизациите. Оказва се, че в нашата страна няма подготвени специфични кадри, които на база на научнопрактически познания да се справят с тези предизвикателства. Новата хибридна бакалавърска специалност „Маркетинг и комуникации в изкуствата” ще даде необходимата базова широкообхватна подготовка в областта на маркетинга, ПР-а и комуникацията в изкуствата и ще подготви специалисти на различни равнища в системата на културата и изкуствата, не само за държавни, общински и частни институти и организации, но те ще бъдат ценни кадри за държавни и частни медии, информационни агенции, читалища, фондации и неправителствени организации“, убедена е проф. Константинова.

 

Информация: Катя Стойкова

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.