"Уудсток в градината" на Димитър Гачев с премиера в Петното на Роршах, Пловдив

08.05.2021
Снимка 1

Литературният фестивал Пловдив чете

ИК Жанет 45 

Литературен салон SPIRT AND SPIRIT

представят

Димитър Гачев

"Уудсток в градината"
 

Модератор: Александър Секулов

11 май 2021, вторник, 19:00
Клуб "Петното на Роршах"

В историите на Димитър Гачев се пропуква не само животът на героите, но и самото битие. И ако през човешките съдби пробягва тънка, почти незабележима цепнатина, то двете страни на битието – реалната и фантазната, обяснимата и необяснимата – ту се разбягват с небивала скорост, ту се сливат по необясним начин. Смелото преминаване през световете е особен стилов белег на Димитър Гачев. Непреодолимата сила в неговите разкази е милосърдието, което изпитва към своите герои. Сякаш писателят се навежда към всеки един от тях и ги окуражава да продължат да живеят.

Александър Секулов

 

Творбата е съфинансирана от Община Пловдив по програмата
„Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“

 

Информация и фото: Гергана Георгиева, Жанет 45

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.