Владислав Христов: "дясната ръка държи книгата, лявата ръката на любимия..."

25.09.2013
Снимка 1
***
дясната ръка
държи книгата
лявата
ръката на любимия:
всяка нова страница
е раздяла
 
 
***
в полунощ
книгата е змия:
свлича се тихо
от гърдите на спящия
чиято жена
цяла нощ проверява
дали не е умрял
 
 
***
голите изнасят мъртвите
последният напускащ банята
ще събере смелост
да плисне шепа вода
върху запотеното огледало

 

***
през отворения прозорец
звездите изглеждат
толкова малки
колко ли малки сме ние
за звездите
наблюдаващи ни
през същия прозорец
 

илюстрация: Георги Чепилев