Александра Ивойлова: "сюрия деца ме викат в друго време" - "Градове от думи"

01.06.2021
Снимка 1

---

небето гасне
надраскано от самолети
ято врани

 

---

площад "Славейков
търся духа
на поетите

---

Mall of Sofia
гигантски реклами пулсират
по сградите отсреща

 

---

любовен смях
сладоледът 
капе по ръкава ми

 

---

дворът на училището
сюрия деца ме викат
в друго време

 

Илюстрация: Александра Ивойлова

 

Хайку от книгата на Златка Тименова и Александра Ивойлова "Градове от думи" 2020

Лисабон - София
София - Лисабон

Thomson Press India LTD

Публикуват се със съдействието на автора.

 

Александра Ивойлова

Писахме тези хайку, когато светът все още пътуваше свободно, когато разстоянията бяха преодолени и животът в градовете кипеше във вихъра на многоцветните сезони. Днес прегради затварят пътя на човека и той се отправя към себе си, в безкрая на духовните пространства. Така и нашият стремеж да пътуваме чрез създадените от нас „градове от думи“ придоби нов смисъл. Хайку – тази най-лаконична поезия, ни дава свободата да откриваме други пътища – онези ефирни и ненакърними нишки, които ни свързват. Нашите градове тук все още пулсират в ритъма на многолюдния полис, на градския шум или моментното усамотение, на оживлението и празниците, на светлината и мрака... Шепата слова разкриват своите полета на премълчаното. За да поканим читателя да пренесе в тях собствените си преживявания.

Така както белият цвят съдържа целия спектър от цветове, така тишината носи звучностите на света. Пред нас е белотата на листа и тишината между думите в хайку. Тишината – „неограничена, безкрайна и по-богата от човешката мъдрост“ (Бан`я Нацуиши).

Послеслов към книгата "Градове от думи"

 

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.