"В-ОБРАЗ-ЯВЕНИ музикални истории": 250 произведения из най-новото графично творчество на Ясен Панов в НГ

03.06.2021
Снимка 1

Националната галерия представя

Ясен Панов

В-ОБРАЗ-ЯВЕНИ музикални истории

8 юни – 8 август 2021

Илюстрации към книгата на Илия Граматиков

„Инструменталните концерти на Георги Арнаудов:

сюрреалистични препрочити на музикалната история“

Вернисаж: 8 юни 2021 от 17.00 до 19.00 часа

Квадрат 500, зала 19

Експозицията включва над 250 произведения из най-новото графично творчество на Ясен Панов. Всички те са илюстрации, създадени в периода февруари – юни 2020 за луксозното първо издание на новото музикологично изследване на Илия Граматиков – „Инструменталните концерти на Георги Арнаудов: сюрреалистични препрочити на музикалната история“ (ИИИ – БАН, 2020).

Илюстрациите представляват дигитални колажи, интегриращи авторски рисунки и разнообразен друг графичен материал от различни исторически епохи и стилове, като по този начин създават един изцяло нов и подчертано фантасмагоричен визуален разказ, бродещ сякаш отвъд хода на времето и паралелно с това като че ли лутащ се измежду пластовете на историята.

Макар и замислени като възчудат образен акомпанимент на музикологичен като жанр и музикален като структура и словесна изразност текст, колажите на Панов надхвърлят обичайната декоративна функция на илюстрацията, защото са положени в ситуация на конструктивен творчески диалог с текста на Граматиков. Те ту тълкуват изложените в него идеи чрез изобразителни средства, ту добавят нови смислови пластове чрез кодирани в графичните елементи интертекстуални връзки, ту явяват в образ духа на анализираната в изследването музика на Арнаудов.

Подобно смислово и художествено взаимодействие е възможно поради аналогичния творчески подход при композициите на Арнаудов и колажите на Панов. В книгата Граматиков описва една от ключовите му характеристики – неуморните препрочити с преосмисляне и надграждане на изразност от различни исторически епохи с цел метаморфозирането ѝ в хомогенен, богат на алюзии към миналото, но подчертано съвременен и самобитен творчески език. Това е езикът, на който двамата автори ще си въобразяват историята, за да могат наново творчески да я пресъздадат под формата на небивали музикални и визуални художествени наративи.

Изложбата показва творческия резултат от едно безпрецедентно в съвременността научно-художествено издание с множествен статут. От една страна, то предлага експериментален като структура и нестандартен като реализация научен текст – музикологично изследване, построено в музикална форма посредством словесни аналози на композиционни техники, при което авторът, без да изневерява на строгия научен дискурс, пише в максимално широк хуманитарен хоризонт и търси допълнителна смислова опора в различните изкуства. От друга страна, изданието е албум с многобройни графични произведения, предлагащи както образ на разгърнатите в текста идеи, така и тълкуване в щрих и цвят на провокиралата изследването музика. А част от тази музика на свой ред е писана след вдъхновение от по-ранни графични творби на художника (дизайнер и илюстратор) на книгата.

Експозицията разгръща потенциала на илюстрациите посредством възможността те да бъдат възприемани и като напълно самостоятелни художествени произведения, формиращи нови смислови връзки помежду си при разполагането им в различен пространствен контекст – този на изложбената зала. Съпроводени от записи на част от композициите на Георги Арнаудов, избрани за основни обекти на изследване в текста на Илия Граматиков, изложените илюстрации на Ясен Панов са преразпределени тематично и отпечатани като 135 тиражирани графични творби, разказващи и в-образ-явяващи реални и въображаеми музикални истории.

Доц. Илия Граматиков, куратор на изложбата

 

За допълнителна информация:

Доц. Илия Граматиков: 0886 826 864

Д-р Боряна Вълчанова, Национална галерия: 0879 834 036

 

 

Информация: Национална галерия, Отдел "Връзки с обществеността"

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.