Георги Чепилев: "Видове коалиции"- поучителен български политически комикс

23.06.2021
Снимка 1

Задълбоченото изследване на български комикси от два кадъра показва начини за съчетаване и видове монтаж на кадрите-картини. Често сред старите български комикси се срещат творби от два кадъра.

Всяко изменение, всяко явление има своя причина. За да възникне факторът време в изобразителното изкуство е необходимо най-малко двойка от данни, за която може да се каже „преди” и „след”. Подреждането на отделните изображения в поредици става от автора на творбата, който взема предвид логични съответствия, аналогии, оценки на вероятности. Такива комикси се подреждат в следните групи:

1.Свързване на образите по контраст;

2. Свързване на образи по сходство;

 3. Монтаж за опровержение;

 4. Механична връзка на образите

Всяка от тези групи има свои подгрупи. Такава подгрупа на свързване по сходство, се вижда в българската комична лента „Видове коалиции” -при нея  два политически персонажа изразяват общото помежду им.

Тази комична лента е поучителна за нашето настоящо политическо положение.

Когато страшна буря руши безпомощен кораб и SOS се носи на всички страни из безбрежния океан, то капитаните на здравите кораби не се питат какви са партийните убеждения на капитана на загиващия кораб.

Днес партиите вече не са единствените носители на идеали и национални интереси. Гласът на живота справедливо  осъди забравилите се и откъсналите се от живото тяло на общността и затова партийната закостенялост вече пречи със своите партийни интереси.

Когато се чува потресаващ вик за помощ, изтръгнат от измъчените гърди на народа, тогава няколко или всички партийни водачи трябва да си подадат ръка за задружна дейност.

Коалицията е плод на отказ от партийна програма в нейната цялост. Тя е неоспоримо признание, че не дадена партия а народът може да ръководи и трябва да ръководи своите бъднини.

Действителност коалиция се създава само за постигане на една или няколко големи задачи. Тя не е доказателство за постигната идейна общност. Коалиралите се запазват своите партийни програми и се сплотяват изключително около няколко практически мероприятия, необходими за постигане на няколко общи задачи. Въпреки това коалицията смекчава партийните страсти и затова без тях не може да се постигне обединение на всички сили на народа. При съществуването на няколко обособени и враждуващи партии, само коалиция между тях може да окрили всички за народополезна дейност. Трябва да се има предвид, че коалициите не са трайни, защото се образуват само за постигане на определени задачи. И в зависимост от решаването на тези задачи е тяхната продължителност и широта. Задачите които поставя живота определят кои партии и за колко време трябва да образуват коалиция. Като завършек ще се появи коалиция от всички партии, които взаимно и мълчаливо ще се отрекат и заработят като добри чеда на  своето отечество за неговото благо. Коалицията е морална необходимост за задружна дейност.

 

Онлайн уроци "Чудният свят на комиксите"

Георги Чепилев: "Изкуството на комикса"

History of  Bulgarian comics - Plovdiv 2019

Визитна картичка на Диаскоп

Благодарствено писмо 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.